Свето тайнство Елеосвещение (Маслосвет)

Кръщениe Миропомазание Причастие Изповед Маслосвет Брак Свещенство

 

„…И Господ ще го вдигне…”

ставрофорен иконом Дончо Александров

Всеки човек през земния си път преживява различни болести.Загубата на здравето е труден момент и изпитание. Болестта носи страдание, изпълва със страх и нещастие боледуващия. Но за всеки телесно и душевно немощен има добра новина: Бог обича човека и промисля за него. В благодатния живот на Църквата има специално тайнство , което се извършва над болни хора. Нарича се Елеосвещение.

Още в Стария завет елеят бил символ на благодат, радост и оживление. Юдеите помазвали с него царе, свещеници, пророци, богослужебни предмети. Талмудът свидетелства, че евреите помазвали болни с елей.
Господ Иисус Христос изпратил дванадесетте Си ученици и “те тръгнаха и проповядваха покаяние, изгонваха много бесове и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха.” (Марк.6:13)
Най-ясно свидетелство за тайнството Елеосвещение намираме у св.ап.Иаков: “Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И в молитвата, произлизаща от вярята, ще изцели болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят.” /Иак.5:14-15/.

Апостолите не са вършели нищо от себе си, но проповядвали само това, което им е завещал Господ Иисус Христос и което им е внушил Светият Дух. Следователно, Елеосвещението има божествено установление.
В древната християнска писменост може да се намерят косвени свидетелства за това тайнство у св. Ириней Лионски и Ориген. Св.Василий Велики и св.Йоан Златоуст говорят ясно за Елеосвещението, от тях са останали молитви за изцеление на болни, влезли впоследствие в чинопоследованието на тайнството. Същото е и при св.Кирил Александрийски.

В V век, на редица въпроси, отнасящи се до Елеосвещението, обстойно отговаря папа Инокентий І. От богослужебна страна паметници от ІІІ, ІV и V век свидетелстват, че елеят се освещава с една молитва. Кодексите от XІ век говорят, че това тайнство е свързано с утренята и литургията. През ХІІІ век патриарх Арсений Автарианос издал заповед, Елеосвещението да се извършва от седем свещеници, което било текуща практика.

Тогава навлязло правилото, вместо две библейски четива /апостол и евангелие/, да се четат седем апостола и седем евангелия.

С течение на времето богослужебното последование на тайнството се допълвало, докато достигне днешния си завършен вид. Маслосветът се извършва в храма или в дома при леглото на болния.
На маса се поставят Св.Евангелие, Св.Кръст и съд с пшеница /или брашно/, сред която се слага кандило с елей(зехтин или олио). Върху пшеницата /или брашното/ се забождат седем клечки, обвити с памук за помазване на болния и седем запалени свещи. Кръстът и евангелието са символи на нашето спасение. Елеят и червенето вино напомнят за милостивия самарянин, който именно с тях измил раните на нападнатия от разбойниците човек. Седемте свещи символизират седемте дара на Светия Дух, а пшеницата служи за утеха на болния. Както сухите зърна могат да поникнат и дадат плод, тъй и боледуващият с твърда вяра, чрез Божията сила, може да оздравее. Свещениците освещават елея, прочитат седем откъса от апостолските послания и седем евангелски откъса, като след всяко прочитане произнасят определена молитва и се помазват кръстообразно различни части на тялото.

Св.Елеосвещение завършва с възлагане върху главата на болния разтворено Евангелие и с молитва за прощаване на греховете и недъзите му. Възлагането на Евангелието е знак, че сам Спасителят се докосва до немощния и го осенява с благодатта Си, лекува го и му дава прощение.
Тайнството Маслосвет, посредством материя и форма, предава на хората Божията благодат, изцеряваща душевните и телесните им недъзи. Причината на лекуването не се крие в природата на елея, а в Самия Господ; презвитерите се молят /формата/ и помазват болния с елей /материята/, но в името Господне, което ще рече, че елеят в случая предава лекуващата Божия благодат.

Към Маслосвета, както и към другите църковни тайнства, не бива да се отнасяме като към магически обред или лекарство, приемано „за всеки случай“. Към него трябва да пристъпваме с вяра и със страх Божи. Само тогава може да ни принесе истинска полза. Защото именно усърдната молитва изцелява болния, когато е придружена от силна вяра.

По традиция, преди Елеосвещението се започва с Изповед и се завършва с тайнството Причастие. Маслосветът се извършва не само над тежко болни, а и в други случаи: например на Велики четвъртък за всички християни, които се нуждаят от Божията помощ за своите телесни и душевни недъзи. Това тайнство може да е многократно – колкото пъти човек се разболее. При опасност от смърт, първо е Изповедта, после Причастието и накрая Маслосветът.

Понеже извършването на тайнството от седем свещеници не е начална практика, а е доста по-късна традиция, то може да се изпълни и от по-малък брой свещеници, при необходимост и от един.
Неизброимо много са случаите на тежко и неизличимо болни хора, пристъпващи със силна вяра, които са получили пълно изцеление чрез тайнството Елеосвещение. Спомням си едно младо момиче дойде разстроено в храма. Имала здравословни проблеми. Направили и пълни иследвания оказало се, че има рак и е нужна операция. Последвали втори преглед и иследвания в друг град, но и там потвърдили същата диагноза. Предстоеше операция. Бе насрочена на празника Благовещение. Говорихме дълго. Обясних и за тайнството Елеосвещение. Тя вярваше. Поиска да го отслужа. След няколко дена това се случи. Виждаше се, че участва духовно, молитвено в тайнството. После пак поговорихме и я насърчих да се моли усърдно на Божията майка, защото операцията щеше да бъде на такъв голям празник. На Благовещение ми се обади по телефона радостна. Преди операцията пак и направили иследвания и се оказало, че е напълно здрава. Лекарите недоумявали. Прославихме Бога за Неговата милост. За пореден път виждах колко голяма благодат и сила дава Господ чрез тайнството Елеосвещение когато има наличие на вяра.

Във връзка с това тайнството искам да се спра на един съществен въпрос. Някои крайно настроени виждат в думите на св.ап. Иаков /5:14/ забрана вярващите да ползват лекарска помощ. Това е характерно за някои секти. Категорично искам да подчертая, че такива забрани нямат нищо общо със Св.Писание и учението на Църквата.

Премъдрият Сирах отбелязва, че Господ е “Създал от земята лекарства и благоразумният човек няма да ги пренебрегва.” /Сир. 38:4/ Затова този, който молейки Бога за излекуването си, цери болестите си и при лекарите, той не греши. Тези разсъждения са съгласни и с духа на Новия Завет. Ап. Павел писал на своя ученик Тимотей: “Не пий вече само вода, но употребявай малко вино заради стомаха си и честите твои боледувания.” /І Тим. 5:23/ От думите на апостола следва заключението, че не е грешно християните да прибягват в боледуванията си към лекарствата и че лекарствата е направил Бог. /І Тим.4:4/ И който въстава против тях, ревнува за славата Божия не по разум. Това е “нечиста” ревност /Гал.4:17,18/, фанатична, невежа, дори престъпна.

Св.Йоан Златоуст, един от най-големите стълбове на църквата, ни дава пример. Той бил заточен в Армения и оттам писал на дяконисата Олимпиада: “Моля те, ползвай се от различни опитни лекари и лекарства, които могат да поправят слабото ти здраве… Защото от телесната болка произлиза скръб.” А такава скръб, поражда у човека униние, малодушие и ропот срещу Бога, което е грях. Св.Йоан не само съветвал другите да прибягват до лекарска помощ, но и сам се лекувал. За това той разказва на Олимпиада: “Аз се ползвах от лекарството, което ми проводи Синклития, и с това лекарство поправих недъга си… Моля да ми приготви още от това лекарство и прати тук, в далечната от Цариград Армения.” Следователно тези, които пренебрегват лекарите и лекарствата под прикритието на своята вяра, се заблуждават, защото не знаят писанията и учението на св.Църква.

За лечението си ние, християните, трябва преди всичко да се обръщаме молитвено към Милващия Бог и най-вече чрез тайнството Елеосвещение. Но нека не пренебрегваме, а да се възползваме от знанията и уменията на лекарите и силата на лекарствата с упование и убеденост, че Бог ги е благословил.

Откъс от книгата „Жажда за вяра” на ставрофорен иконом Дончо Александров, издателство „Захарий Стоянов” София 2019