За децата

Неделно училище за деца от 6 до 13 год.

Децата от енорията при храм "Св. Атанасий" с отец Дончо АлександровЗаниманията се провеждат всяка неделя от 10:15 до 11:30 ч. В този часови диапазон се обучават три групи. Има две възрастови групи от 6 до 8 години  и една от 9 до 13 години. Часовете са с продължителност половин час.

Основната цел на Неделното училище е да запознае децата с истините на нашата православна вяра по разбираем и достъпен за тях начин. Освен дидактическата функция, която изпълнява, Неделното училище има и чисто педагогически и възпитателни цели, на които се обръща особено внимание. При разглеждането на отделните теми, децата са стимулирани да вземат активно участие с излагане на своята нравствена оценка. Прави се връзка с настоящата действителност и актуалните за тях проблеми. Усърдно се работи върху формирането у децата на православния религиозно-нравствен мироглед. Програмата включва изучаване на важните събития от Стария и Новия Завет, жития на светиите,  на големите църковни празници, кратки понятия от богослужението.

Във връзка с големите християнски празници Рождество Христово и Възкресение Христово се организират тържества и децата участват в тях. Преподаватели са Йоанна Калешева, Дияна Янчева и Лора Бахдикян-Мариянова. Веднъж месечно занимания с децата провеждат ставрофорен иконом Дончо Александров и протойерей Ясен Шинев.

Урок в неделното училище при храм "Св. Атанасий"-Варна

Творческите школи са напълно безплатни и се водят от специалисти. Целта е да се подпмагат също  даровити деца от социално слаби семейства. Освен развиване на творческите заложби в контакта с децата се търси духовно възпитателния елемнт в светлината на православната ни вяра.

Малката група от деца при храм "Св. Атанасий" оцветява


ДЕТСКИ ХОР „АНГЕЛИ”

Репетиции се провеждат всяка събота от 10:00 до 11:30 ч. в залата за беседи в храм „Св.Атанасий” гр. Варна. Възрастовата група е от 6 до 14 години. В репертоара на хора са включени детски песни и църковни песнопения. В рамките на една календарна година детски хор „Ангели” има поне няколко смесени и самостоятелни концерта и изяви. Диригент и ръководител на хора е Евгения Григорова.

Детски хор "Ангели" на Рождественски концерт


ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Школата развива творческото мислене и умения на децата. Занятията са всяка събота от 11:30 до 12:30 ч. в залата за беседи в храм „Св.Атанасий” гр. Варна. Възрастовата група е от 6 до 12 години. Децата от школата подготвят през учебната година поне две изложби с техни рисунки и произведения. Преподавател е Веселина Василева.


ШКОЛА ПО ИКОНОПИС

Занятията са всяка  неделя от 11:30 до 12:30 ч. в залата за беседи в храм „Св.Атанасий” гр. Варна. Работи се с деца от 7 до 16 годишна възраст разделени на две групи – от 7 до 10 г. и от 11 до 16 г. Изписват се икони в класически византийски стил, изцяло се спазва църковният канон и иконографията. Използват се само професионални материали за иконопис. По време на занятията се обсъжда богословската страна на иконата и житията на светците, които се изписват. Организират се иконописни изложби. Преподаватели са иконописците Катя и Младен Костадинови.


ШКОЛА ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

Заниманията се провеждат всяка неделя от 12:30 до 13:30 ч. в залата за беседи в храм „Св.Атанасий” гр. Варна. Възрастовата група е от 6 до 14 години. Във връзка с големите християнски празници Рождество Христово и Възкресение Христово децата от школата участват в тържествата със стихотворения и сценки. Подготвят самостоятелни изяви. Преподаватели са актьорите Мариета и Стефан Златарски.

Изява на театралната школа при храм "Св. Атанасий" за Рождественски концерт