Социално-милосърдна дейност

По инициатива на Предстоятеля на храма и църковното настоятелство, всяка неделя след Светата Литургия се раздават пакети с хранителни продукти на социално слаби и хора в изключително затруднение. Дейно участие в закупуването на храните и подготвянето им за раздаване вземат доброволци от енорията.

Социално-милосърдната дейност се осъществява благодарение на добри и щедри християни и фирми. През годината се организират кампании за събиране и раздаване на дрехи, подпомагане на нуждаещи се от лекарства и лечение.

По време на Рождественския и Великия пост в неделните дни се организират благотворителни базари. Събраните средства се използват в подкрепа на различни милосърдни каузи.

Рождественски благотворителен базар

Благотворителен Рождественски базар в църквата "Св. Атанасий"