Църковно настоятелство

Църковното настоятелство при храм „Свети Атанасий“ – гр. Варна е в следния състав:

Председател – Ставрофорен иконом  Дончо Александров

Членове:

1. д-р Христо Манев
2. инж. Крикор Андреасян
3. арх. Боян Стаматов
4. Владимир Костов

Църковното настоятелство при храм „Св. Атанасий“ организира различни инициативи за милосърдна дейност в помощ на хора в неравностойно положение, за просветна дейност чрез печатните издания „Амвон“ и „Камбанка“, за облагородяване на сградата и градината на храма, за поклоннически пътувания и редица социални и културни събития за хората и децата от енорията при храма.

Според Устава на Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия:

Църквата се управлява от църковно настоятелство, което се състои от 4-6 души и се представлява пред компетентните органи от енорийския свещеник, който е председател на църковното настоятелство. В определени случаи по решение на настоятелството председателят може да упълномощава и други лица да го представляват. В своята дейност настоятелството се подпомага от прицърковни организации, като православни християнски братства и други.