За песнопението „На реках Вавилонских“, което се пее три недели подред (на утренята), започвайки от Неделята на Блудния син

Водещи новини Пастирско слово
Сподели:

Автор: Отец Сергий

„НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ “- 136 ПСАЛОМ

Във втората подготвителна Неделя преди Великия пост, в която се чете Евангелската притча за блудния син (Лука 15: 11-32), на утринното богослужение (за тези, които го посещават и внимават в това, което се чете и пее) след полиелейните псалми се пее 136-ти Псалом ,,При реките Вавилонски“, който евреите са пели във времето на вавилонския им плен, за да напомня на християните за отдалечаването им от Небесното Отечество и поробването им от греха.

На рѣка́хъ Вавило́нскихъ, та́мо сѣдо́хомъ и пла́кахомъ, внегда́ помяну́ти на́мъ Сiо́на:
на ве́рбiихъ посредѣ́ его́ обѣ́сихомъ орга́ны на́шя.
Я́ко та́мо вопроси́ша ны́ плѣ́ншiи на́съ о словесѣ́хъ пѣ́сней, и ве́дшiи на́съ о пѣ́нiи: воспо́йте на́мъ от­ пѣ́сней Сiо́нскихъ.
Ка́ко воспо­е́мъ пѣ́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й?
А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́.
Прильпни́ язы́къ мо́й горта́ни мо­ему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко въ нача́лѣ весе́лiя мо­его́.
Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мскiя въ де́нь Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́нiй его́.
Дщи́ Вавило́ня окая́н­ная, блаже́нъ, и́же воз­да́стъ тебѣ́ воз­дая́нiе твое́, е́же воз­дала́ еси́ на́мъ:
блаже́нъ, и́же и́метъ и разбiе́тъ младе́нцы твоя́ о ка́мень.

Превод на български:

1. При реките Вавилонски – там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион;
2. на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи.
3. Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители – веселие: попейте ни песни сионски.
4. Как да пеем Господня песен на чужда земя?
5. Ако те забравя, Иерусалиме, – нека ме забрави десницата ми;
6. нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето веселие.
7. Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му!
8. Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила!
9. Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци!

Този псалм е ярка, кратка историческа новела за един момент от живота на древните евреи. Текстът ни пренася в VI в. до Р.ХР. – времето на безкрайни бедствия за иудейския народ. Вавилонците завзели територията на иудейското царство, разграбили и унищожили Иерусалим до основи, както и иудейския Храм – единствен на земята по това време, в който бил почитан Истинският Бог.

Десетки хиляди иудеи- както знатни, така и бедни, били взети във вавилонски плен. Народът загубил своята религия, а значи и своите корени. Хората страдали от нищета и глад, те били отчаяни…

“Отхвърли Господ жертвеника Си, отвърна сърцето Си от Своето светилище, предаде в ръце на враговете стените на дворците му; в дома Господен те дигаха шум като в празничен ден. Господ реши да разруши стената на дъщерята Сионова, опна връв, не отклони ръката Си от разорението; съсипа външните крепости, и стените бидоха наедно разрушени. Портите й в земя затънаха; Той разруши и строши заворите им; царят й и князете й са сред езичниците; няма вече закон, и пророците й се не удостояват с видения от Господа. Седят наземи безмълвни старците на дъщерята Сионова, посипаха с пепел главите си, опасаха се с вретище; наведоха глави към земя девиците иерусалимски. Изтощиха се от сълзи очите ми, вълнува се утробата ми, сърце ми се къса, защото гине дъщерята на моя народ, когато деца и кърмачета умират от глад сред градските улици“ (Плач Иеремиев 2:7 – 11). Изглеждало, че няма повече надежда за запазване единството на народа и връщане у дома. Но никой не можел да знае, че след 50 години Вавилонското царство ще падне, а персийският цар Кир Велики милостиво ще разреши на иудеите да се върнат у дома си и да започнат отново да строят града и Храма си.

Ключ към разбирането на псалма е в това, че разказът се води в минало време. Пленът е завършил. Хората се връщат у дома. И можем да си представим, как старецът, стоящ до огъня, преживял цялата тежест на вавилонския плен, пее на своите деца и внуци:
,,При реките Вавилонски – там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион;
на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи“…

Мястото на действието е ,,реките Вавилонски“ – Тигър и Ефрат с хилядите си притоци и прокопаните за много векове канали. Куп измършавели и одрипавяли хора се крият от любопитни очи в гъсталаците от върби на брега на малка рекичка или канал. Лишени са от всичко – само някакви парцали покриват голотата им… Като единствен спомен за Родината са останали музикалните им инструменти, които за завоевателите не са представлявали никаква ценност. Грижливо пазейки своите кинори (най-обикновена арфа с няколко струни от животински жили- традиционна за евреите) от влага и от всякаква повреда, те не са ги оставяли на земята, а акуратно ги провесвали по клоните на дърветата. Пленниците са разстроени, много от тях плачат. Причина за това е неотдавнашен случай:
,,Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители – веселие: попейте ни
песни сионски“.

Видимо вавилонските конвои, съпровождащи иудеите по време на работа, се обръщали към тях с молба да пеят някои техните народни песни, та да върви работата по-леко и весело, като не можели да предположат каква буря от емоции ще предизвика у пленените това предложение. Народните песни на иудеите били тясно свързани с вярата им в Бога и Богослужението, поради което било кощунство за тях да ги изпълняват на несвято място.
,,Как да пеем Господня песен на чужда земя?
Ако те забравя, Иерусалиме, – нека ме забрави десницата ми;
нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето веселие“ .

Вероятно, заради отказа да пеят, хората са понасяли телесни наказания, но това не ги смущавало. Те са дали клетва, че ще понесат много беди ( парализа на дясната ръка, изсъхване на езика), ако им се случи да забравят Родината си. В основата на всяка радост ( а пеенето е радост) би трябвало да бъде мисълта за Бога. А за евреите мисълта за Бога била здраво съединена с мисълта за Иерусалим. Споменът за нещастната Родина предизвиквал у тях гняв и вопъл на отмъщение на враговете:
,,Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му!
Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила!
Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци!“.

Защо първият вопъл не е срещу вавилонците като непосредствени врагове, а против идумейците (,,синовете Едомови“)? Идумейците са най-близките родственици на израилтяните. Те са били потомци на Исав – родния брат на Иаков-Израил. Благополучието на израилтяните винаги е било повод за завист за идумейците. Те винаги се стремяли да вземат активно участие във всякакви вражески нападения над Иудейското и Израилското царство. Библията е съхранила свидетелство, че във времето на превземането на Иерусалим от вавилонците именно идумеите са запалили Храма. (2Ездра 4:45).

Църквата ни разказва за този отрязък от живота на древните иудеи не като урок по древна история и то точно сега, когато сме в периода на подготовка за Великия пост. Вавилон е бил могъщ и развит град, в който било концентрирано всичко най-добро, което можел да предложи Древният свят. От гледна точка на много народи, да се живее във Вавилон е било привилегия. Но от Библията знаем, че в основата на това могъщество и високо развитие на вавилонската цивилизация е било постоянното противопоставяне на Истинския Бог. Именно заради това, Вавилон е символ на безмерната и прекалена привързаност към светските блага, която ни отделя от Бога.

Болшинството съвременни люде се оказват в подобен ,,вавилонски“ плен, поробени от материалните достижения на съвременната цивилизация. Спасителят освободи нас – християните, от този ,,вавилонски“ плен. Ние се уподобяваме на древните иудеи, завърнали се сред развалините на родния си град, на които им предстояло в течение на дълги години с тежък труд да го възстановят. Така и на нас ни предстои усърдна работа по възстановяването на Иерусалим и Храма на нашите души и тела, разрушени от греха.

Един от важните уроци, на които ни учи този псалм, е, че не може човек да се моли ( да пее Господня песен), намирайки се на ,,чужда земя“, т.е. бидейки погълнат от привързаността си към благата на цивилизацията. Именно заради това, постът като въздържание е толкова тясно свързан с молитвата.

Още един важен урок се съдържа в последната строфа на псалма – тя се явява като обобщение на всичко. В своя буквален и исторически смисъл, тази строфа е ужасна и жестока. Тя описва варварските методи на водене на война, които се практикували в древния свят (4Цар., 8 :12; Ос., 10:14; Наум., 3:10). Но за нас, християните, е важен духовният й смисъл: с греха трябва да се борим още в самия му зародиш, когато той се проявява все още само в мислите и в скритите желания. Именно те се явяват ,,младенците“ на ,,дъщерята вавилонска“. И щастлив е този, който може да ги улови в себе си и да ги разбие о камъка, т.е. да се покае за тях, преди тези помисли-младенци да се разгорят и да възраснат до нивото на греховни постъпки и страсти. А Камъкът е Светата Църква и Господ наш Иисус Христос (Мат., 16:18; 1Петр 2:6-8; Рим., 9:33; 1Кор., 10:4).

Превод от руски език: Валя Марчелова