Проповед в Неделя след Богоявление

Неделни проповеди
Сподели:

2021.01.10 – 10:30
(10 януари)

Автор: свещеноиконом Теодор Стойчев

„Благодатта не насилва. Благодатта се разкрива, но само този, който иска и има желание да я усвои, да я почерпи, казано с езика на светоотеческата традиция – да се облагодати (изпълни с благодат), само той съумява да се докосне до тези велики дарове. Няма значение какъв е човекът, от каква социална прослойка или към каква йерархична степен той принадлежи. Благодатта е излята и светлината е проявена към всички. […] Благодатта е една, служенията са различни.“

Чуйте цялата неделна проповед тук:

Апостолско четиво

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕФЕСЯНИ
Глава 4: 7 – 13

7. А на всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов.
8. Затова е и казано: „като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците“.
9. А „възкачи се“ що означава, ако не това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята?
10. Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.
11. И Той постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители,
12. за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово,
13. докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство,

Евангелско четиво

ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
Глава 4: 12 – 17

12. А като чу Иисус, че Иоан е предаден, отиде в Галилея;
13. и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови,
14. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:
15. „земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Иордан, езическа Галилея,
16. народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина“.
17. Оттогава Иисус начена да проповядва и да казва: покайте се, защото се приближи царството небесно.