Украсеният с цветя иконостас на храм "Свети Атанасий"

Всяко наше идване в храма можем да превърнем в стъпало към небето!

Благовестие Публикации
Сподели:

Протоиерей Андрей Ткачев

Когато отиваме на гости, обикновено носим подаръци. Обичайно това са цветя, бонбони, някакво питие. Когато отиваме в храма, за да застанем пред лицето Божие, не носим бонбони, защото там има друга сладост! И питие не вземаме със себе си, защото храмът ни предлага друго питие и друго веселие. Но цветя можем да занесем!

Разцъфнала роза в двора на църквата "Св. Атанасий", гр. ВарнаКрасиво е, когато храмът е украсен с цветя. Защото първото място, което е обитавал човекът, е раят. И най-добре символизират рая пението на птиците и уханието на цветята. Църквата е нашият земен рай, където си припомняме нашето погубено блаженство и се готвим за блаженството на бъдещия век. Цветята са и символ на най-голямата красота на земята, а храмът е достоен да бъде украсен с най-прекрасното. Свети Йоан Кронщадски, например, се събуждал рано и се молел на въздух, в градината. Любувал се на цветята, целувал листенцата им – като десницата Божия.

Често венци от цветя красят иконите, букети стоят под иконостаса и из целия храм. И не бива да има книжни или изкуствени цветя, защото имитацията на реалността, фалшивият образ на живот нямат място там, където хората се молят на Твореца на истинския живот, където се потапят в истината, а не в някаква измислена реалност. Истинната вяра е дошла от изток, където цветята не са рядкост и се е разпространила навсякъде, включително и там, където те почти не виреят.

Какво тогава да занесе човек в храма, нали не може да отиде на гости при Бог с празни ръце?! От древност хората са носели в храма това, което е било нужно за Литургията: пшенично брашно за нафората, вино, растително масло за кандилата, пчелен восък за свещите…

Хора от енорията поддържат градината на църкватаИ днес човек може да пожертва за храма хубаво вино, брашно, елей… Може просто да си купи свещи – ето една малка жертва. Църквата се нуждае и от труда на човешките ръце – може нищо да не принесеш, но да останеш след служба, да почистиш свещниците, кандилата, да избършеш праха, да измиеш пода – това несъмнено също е жертва, защото е породена от любов към Бога, а именно тя се явява източник на жертвоприношението.

По особен начин се трудят за храма и тези, които участват в строителните работи, които шият свещеническите одежди, които се грижат за чистотата и реда му – всичко това са видими материални знаци на невидимата духовна любов! Още със самото Си раждане на земята, Христос приел подаръци от човеци – тримата мъдреци, които дошли отдалеко и Му донесли злато, тамян и смирна. Паметта за тях би трябвало да ни подсети да не отиваме в храма с празни ръце. Освен това, да принесем нещо, не означава непременно да е такова, което може да се носи в ръце или в портфейл. Повече от това е, което е в ума, паметта, съвестта и сърцата ни!

Идвайки в храма, ние никога не сме сами, дори когато храмът е празен и не се извършва служба в него. Там винаги присъстват ангели, молещи се за всички, които прекрачват църковния праг. И ние, влизайки в Божия дом, сме длъжни да се молим не само за себе си, но и за другите. Мислите и сърцата ни пазят паметта за наши близки – живи и покойници. Ние възнасяме прошения за тях, за здраве, за успех, за помощ, за благословение, за прощение на греховете, за упокоение на душите…

И така, отивайки в храма, да се запитваме: с какво отиваме, какво носим със себе си? Носим ли жертва за нуждите на храма, носим ли покаяние за греховете си и желание за изправяне? Носим ли тревога и болка за някого, за да се помолим усърдно за него? И така, изпитвайки себе си и измервайки степента на своята съзнателност във вярата, можем всяко наше идване в храма да превърнем в стъпало към небето!

Превод от руски: Валя Марчелова