Отец Божидар изнася проповед за срещата на Христос и Хананейката

Неделя 17 след Петдесетница – на Хананейката – Проповед

Водещи новини Неделни проповеди
Сподели:

2021.02.14 – 10:30
(14 февруари)

Автор: иконом Божидар Янакиев

„Примерът с жената хананейка е поучителен и за всички нас, защото и ние често изпадаме в положението на тази злочеста жена. […] и ние, подобно на хананейката имаме нужда от небесна помощ, като нея с твърда вяра в Божието милосърдие и всемогъщество, но и с настойчивост, и със смирение да прибягваме до помощта на Господа Иисуса.“

Чуйте неделната проповед тук:

Апостолско четиво

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕВРЕИТЕ
Глава 7: 26 до Глава 8: 2

ГЛАВА 7.
26. Защото такъв Първосвещеник ни и трябваше: свет, незлобив, непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата,
27. Който няма нужда всекидневно, както първосвещениците, да принася жертви първом за Своите грехове, та сетне за греховете на народа, защото Той извърши това веднъж завинаги, като се принесе Сам в жертва.
28. Защото законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи; а клетвеното след закона слово постави Сина, Който е навеки съвършен.

ГЛАВА 8.
1. А главно в туй, що говорим, е, че имаме такъв Първосвещеник, Който седна отдясно на престола на величието в небесата,
2. и е служител на светилището и на истинската скиния, която въздигна Господ, а не човек.

Евангелско четиво

ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
Глава 15: 21 – 28

21. И като излезе оттам, Иисус замина за страните Тирска и Сидонска.
22. И ето, една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към Него и казваше: помилуй ме, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми зле се мъчи от бяс.
23. Но Той не й отвърна ни дума. И учениците Му се приближиха до Него, молеха Го и казваха: отпрати я, защото вика подире ни.
24. А Той отговори и рече: Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев.
25. Но тя, като се приближи, кланяше Му се и думаше: Господи, помогни ми!
26. А Той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.
27. Тя каза: да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им.
28. Тогава Иисус й отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти! И в оня час дъщеря й оздравя.