Празникът на Рождество Христово – единство на Бога и човека

Благовестие Публикации
Сподели:

Днес е празникът Рождество – върховен ден за християните, в който честваме догмата на нашата вяра, когато Бог стана човек като нас – от плът и кръв, с единствената разлика – без грях!

Днес виждаме Сина Божий, Който винаги е бил със Своята Божествена природа на небесата, а в днешния ден приема Своето въплъщение в природа човешка. Сега Той е и Бог, и човек – Бог съвършен и Човек съвършен! С Рождеството на Иисус Христос се изпълва целта да се обедини нашата природа с природата на Бога, което наричаме „единство“! Това е изначалната цел на нашето създаване – да бъдем едно с Бога.
Възможно ли е единството на Бога и човека?

Разбира се, нали на Рождество виждаме, че Божествената природа действително е съединена с човека. На въпроса; ,,Защо Синът Божий е роден в човешка плът?“, ще отговорим: ,, За да ни покаже пътя към единството“. Дори Адам и Ева да не бяха съгрешили, Синът Божий пак би се родил, за да ни покаже нашия потенциал за единство с Бога и начинът, по който това може да бъде достигнато.

Това е забележителното събитие, което празнуваме на Рождество Христово, братя християни! За да ни попречи да възприемем с уплаха и недоразумение събитието на раждането на Сина Божий в човешка плът, Ветхият Завет ни подготвя, представяйки Бога като личност – Човек в плът. Да си припомним една мисъл в книга Йов, където той казва: ,, И аз в плътта си ще видя Бога“ (Иов 19:26). Какво казваш, човече? Има ли Бога плът? Нали Бог е дух. Но Йов е бил озарен от Бога и Го е провидял в бъдещето в плът, и е чул как казва: ,, Вземете, яжте, това е Моето Тяло!“. Още във Ветхия Завет Йов е пожелал ,,причастие“, за което ни говори текстът: ,, Не казваха ли човеците от моята шатра: о, кой не се е насищал от неговите месни гозби?“ (Йов 31, 31).

Скъпи мои християни, ние сме създадени по образа на този Бог и по Негово подобие. Да си зададем въпроса: Тогава как сме създадени по образ Божий, когато ние имаме тяло, а Той – няма? И моля ви, не казвайте, че образът Божий е само в душите ни, но не и в телата! Категорично не! Светите Отци твърдят, че Той е и в тялото. Образът на Бога е във всеки човек, както сме създадени от Твореца. Ако твърдим, че сме създадени по образ Божий, то трябва да признаем и тялото на Бога. И този Бог, по Чийто образ сме създадени, е Бог с тяло – Господ наш Иисус Христос. Заради това, когато казваме, че сме създадени по образ Божий, би било по-правилно да си послужим със словата на светите Отци, че сме създадени по образа на Иисус Христос. Ето защо казаното във Ветхия Завет : „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори“ (1:27) се отнася до двете личности на Бога. Бог сътвори човечеството по образа на Своя Син, Който се въплъти.

Да въздадем дължимото и да прославим нашия Господ Иисус Христос, Който се въплъти в нашия собствен живот!

Превод от руски език: Валя Марчелова