Икона на Рождество Христово

Как достойно да посрещнем родилия се Господ?

Благовестие Публикации
Сподели:

Светител Теофан Затворник

От всички думи, с които се описва Рождество Христово и нашето отношение към Родилия се, най-близки и най-добре ни подхождат, братя и сестри, следните слова: ,,Христос с небес – срящите‘‘ (Христос от небесата – посрещнете Го – Песен 1-ва от Канона на Рождество-бел.прев.). Христос слиза от небесата, излезте да Го посрещнете! Казвам това, правейки аналогия с притчата за десетте девици, защото и там в полунощ се чува глас: ,,ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете‘‘ (Мат.25: 6). Разликата е в това, че там идва Съдията, а тук – Спасителят. Такива, каквито намерил девиците тогава, такива и отсъдил да останат завинаги. Мъдрите си останали мъдри, а юродивите – юродиви, без да имат възможност да поправят своята участ.

Но сега не е така. Идва Спасител и дори да са юродиви, които Го посрещат, те имат време да станат мъдри, както и мъдрите никак не са лишени от опасността да попаднат в числото на юродивите. При това с още по-голямо внимание ни предстои да узнаем и съответно да направим така, че достойно да срещнем родилия се Господ, Който заради нас и нашето спасение слезе от небесата.

Когато в някоя страна пристигне вест, че царят идва, всички жители се раздвижват и грижливо се подготвят да го посрещнат достойно: поправят улиците, украсяват домовете си, на всичко, което имат, придават най-хубав вид, за да покажат на царя си, а и на всички други, че преживяват необикновено събитие. Така и ние. Отдалеко започваме да се подготвяме за празника: стаите са почистени, работните места са подредени, новите одежди са ушити, за масата нещо допълнително е приготвено – така че и свои, и чужди да видят, че празнуваме.

Така – видимо отвън всичко е направено, но изпитва ли удоволствие от това родилият се Господ? За нас такава външна подготовка, може би не е излишна, но на Господ тя не Му е нужна. Вижте как се ражда Той! В пещера ,,Младенец повит, лежащ в ясли‘‘ (Лк.2: 12). Цялата слава е вътре. Вътрешното благоустроение на духа е достойното за срещата с Бога, слизащ от небето. Да погледнем иконата на Рождество Христово! Божията Майка и праведният Йосиф са на колене, между тях е предвечният Младенец, наоколо са пастирите и влъхвите. Очите на всички са устремени към Него, в Него се разтварят всички и в Него намират покой. Така трябва вътрешно да се настроим и ние… Да срещнем Господа заедно с пастирите – с желание за спасение; заедно с Йосиф и Богородица – с благоговеен покой; заедно с влъхвите – с охотно шествие след Него, заедно с ангелите – с благодарствено Нему славословие! Ето така!

Идва Спасителят и носи спасение! Възгрявайте желанието си за спасение! Погрижете се сега най-силно да запалите този огън в себе си, защото много други неща могат да го отслабят или съвсем загасят. Мислете за нашето стеснение отвсякъде – от самите ни греховни дела, от страстите и влеченията ни, от нашия изконен враг. Към нея приложете и друга мисъл, че освен родилия се Христос нашия Господ, няма друго име под небето, в което бихме могли да се спасим. И да се устреми духът ви към Господа, като елен към воден поток. Това означава да срещнем Господа, да Го срещнем с желание, както жадната земя среща дъжда.

Идва Спасителят и носи спасение! Приемете с цялото си сърце това донесено от Него устроение на земята за спасение – в цялата му пълнота, с всичките подробности, без да се отказвате от нищо и без да подхождате към нищо с криви тълкувания. Не отслабвайте! Влъхвите, независимо от неопределеността на небесните знаци, тозчас се вдигнали и тръгнали да търсят указаното място, и го открили… Така и вас не ще ви излъже надеждата, независимо, че не виждате явните успехи на вашите търсения. Ще настане време и ще видите плода – самото спасение възсияващо във вашето сърце! Не се отказвайте от нито едно от евангелските внушения. Това сърдечно възприемане на пълната воля на Христа Спасителя, с която се определя пътят на спасението, е същото, както прегръдката при първа среща с желания човек; както и обратно – отхвърлянето на това, ще ни направи подобни на онези, за които е писано: ,,Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха‘‘ (Йоан 1:11).

Идва Спасителят и носи спасение – Спасителят е всемогъщ. Успокойте се относно своето спасение в Него, и само в Него! Не търсете нищо друго – всичко е в Него, и всичко, което е в Него, е наше! И ум, и сила, и радост, и красота, и покой – всичко е приготвил за вас, само се прилепете към Него с целия устрем на духа. .. Както Пречистата Дева Богородица е скътвала в сърцето Си всички Негови думи, така и вие ги вложете в сърцата си и вярвайте без колебание, че всичко ще се сбъдне до йота, както е написано.

Идва Спасителят и носи спасение, приготвено за вас, които се окажете силни, защото ще бъдете сред безчетното множество от спасените и прославени вече на небесата. Прославяйте днес богатството от щедростта и снизхождението Божие! Славете с благодарност Бога и за това, че не изостави човешкия род, а му устрои по чуден начин спасение, и че именно към нас приближи това спасение и ни яви такива образци, за да възбуди и нашия дух към спасение. Ангелите велегласно прославяха Бога още в началото на устройваното от Него спасение. А с какви уста трябва ние да прославяме Господа, виждайки сами толкова чудни дела, извършени за нашето спасение!..

Да пеем непрестанно: слава в вышних Богу!..(Слава във висините Богу! – бел.прев.)

Ето така да приготвим в сърцата си ясли на родилия се Господ и да ги оградим с това свещено разположение – с желание за спасение, с действено възприятие на всичко, устроено за спасение, с покой в Него и с благодарно Нему славословие. Това ще бъде най-високото занятие на нашия дух в тези дни, ще освети празниците ни и ще ни даде възможност по най-точния начин да изпълним това, което се съдържа в песента: ,,Христос слиза от небесата – посрещнете Го!‘‘ Амин!

Превод от руски: Валя Марчелова