Икона на Всички Светии

Св. цар Борис-Михаил

Жития на светиите
Сподели:
2 МАЙ

Житие на благоверния и равноапостолен цар Борис-Михаил покръстител на българския народ

Тропар на свети цар Борис-Михаил:

Изпълнен със страх Божий, си бил жилище на Светия Дух; утвърдил Христовата вяра, си оставил престола и царския жезъл, богоблажени царю Борисе. Поселил се в пустинята, си процъфтял в подвизи и си намерил благодат пред Господа. Сега, предстоейки пред престола на Всевишния, моли Христа Бога да даде на народа ни мъдрост и сила, а на нас, молещите те, спасение на душата ни.

Кондак:

Създал храмове на камъка на непорочната вяра, сам себе си си показал предобър и красив храм на божествени добродетели, богоблажени царю Борисе, в когото Отец се всели, и Син, и Дух Свети. Така твоето упование в безсмъртието е изпълнено, защото Бог, като те изпита, те намери достоен за Себе си и те прие като всеплодна жертва. Него моли за нашите души.

Благоверният цар Борис бил син на Пресиян, внук на княз Звиница, който бил брат на цар Маламир и на светия мъченик княз Енравота-Боян (Воин), а тримата били синове на цар Омуртаг и внуци на цар Крум Страшни. Крум, Омуртаг и Маламир, бидейки езичници и усърдни служители на идолите, пленили и отвели много християни от Византия навътре в своята страна, където едни хвърлили в тъмница, а други посекли с меч. А някои българи, приели свето кръщение и повярвали в Христа Бога, избягали от нечестието на своите царе заради християнското си благочестие и се преселили с целия си дом в Цариград, като например боляринът Теодор, който бил духовен син на преподобни Теодор Студит и се сподобил да получи от него боговдъхновени послания.

През царуването във Византия на императорите Никифор, Михаил, Рангава и злочестивия иконоборец Лъв Арменин, българският цар Крум превзел град Средец (София), в който разорил храма “Света София” до основи и заповядал да посекат с меч до 6000 войници и немалко мирни християни в 809 година. След това нападнал с войската си град Девелт[1], откъдето отвел в плен всичките благочестиви жители заедно с епископите Георги и Петър в 812 г. Стигнал и до самия Цариград и не могъл да го превземе, но обсадил Одрин за три месеца, като пленявал всички, които намери в града и околностите – до 40000 благочестиви християни, сред които бил митрополитът на града Мануил и един мъдър мъж на име Кинам. Също така превзел и Аркадиопол и отвел 50000 души християни в 813 година.

Когато умрял Крум, над българите се възцарил неговият син Омуртаг, който веднага започнал гонение срещу християните, като им заповядал да се отричат от Христа и да се покланят на езическите идоли. И които не се подчинявали на неговата нечестива заповед, били хвърлени в тъмница, както споменатият Кинам, който заради своята мъдрост бил назначен за учител на царските деца, или завършвали живота си с мъченическа смърт за Христа. Тогава воеводата Диценг, суров и безчовечен, подложил на мъченически страдания първо митрополит Мануил за назидание на другите, като отсякъл ръцете му от плещите, а после го разсякъл целия на две и го захвърлил за храна на зверовете. Но злочестивецът веднага ослепял заради такъв грях и бил възненавиден от своите хора, които го обесили. На негово място Омуртаг поставил някакъв си воевода Цока, който бил по-суров и от първия, и по различни начини измъчвал до смърт всички християни, които не се покорявали на царската заповед. Светите Девелтски архиереи Георги и Петър, които утвърждавали вярващите в благочестивото изповядване на Христа Бога, бил безчовечно с тояги, дори до смърт, и най-после отсякъл с меч светите им глави. Но и множество други, 377 на брой, предал на смърт с меч. На никейския епископ Леонид пронизал корема с меч. С меч посякъл Гавриил и Сионий. Свещеният презвитер Парод осъдил да бъде убит с камъни. И много други след като ги измъчил с различни мъчения, ги предал на смърт.

А преподобният Теодор Студит в своето Малко оглашение разказва, че излязла заповед от българския цар Омуртаг – всички християни в неговата земя през дните на светата Четиридесетница да ядат месо против заповедта на благочестието. Тогава някои благочестиви, на брой 14, не се покорили на тази злочестива заповед. За да сплаши останалите, царят заповядал един от тях да заколят пред всички и да продадат жена му и децата му в робство на своите българи. Но другите не се уплашили от това, а завикали: “Ние сме си християни и молим да не бъдем лишени от участта на нашия брат!” И в такова хубаво изповедание всички били избити.

Обаче по Божий промисъл благочестието процъфтяло на българска земя въпреки всичките хитрости на лукавия и семето на Христовото Евангелие паднало на добра почва даже в самия царски дом: когато Омуртаг умирал, поставил за наследник на своя престол най-малкия си син Маламир, като пренебрегнал по-големите Енравота-Боян и Звиница, защото не без основание считал, че те са обикнали християнската вяра. След като се възцарил Маламир, брат му Енравота-Боян го помолил да потърси из тъмниците Кинам и да му го изпрати свободен, което Маламир изпълнил бързо с желанието да угоди на брат си. Но от разговорите си с Кинам княз Енравота още по-добре изучил християнското благочестие, приел свето кръщение и започнал да пости и да се моли по всяко време, както християните имат обичай. Като узнал това брат му цар Маламир, го повикал при себе си и му рекъл:

– Или се отречи от този чужди Бог, или знай, че още днес ще бъдеш предаден на смърт!

Княз Енравота-Боян отговорил:

– Никой не може да ме разлъчи от Христовата любов – ни огън, ни меч, ни бич, нито друга някаква мъка[2]. По-добре ми е да умра за името Христово, отколкото беззаконно да живея с нечестивите. Прочее, гнуся се от езическите идоли и почитам истинския Бог Христа, Комуто и се покланям с боголепно поклонение!

Като чул това неговият беззаконен брат, веднага го осъдил да бъде посечен с меч. Поведен към мястото на посичането и изпълнен с Божествен Дух, светецът предрекъл бъдещето и казал:

– Тази вяра, заради която днес получавам края на живота си, ще се умножи на българска земя, макар и да си мислите, че ще я спънете с моята смърт. Знакът на кръста ще бъде побит навсякъде, ще се изградят Божии храмове и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог и ще принасят хвалебни жертви на животворящата Троица. А идолите и скверните им храмове ще се съборят и ще се унищожат!

А на брат си, цар Маламир, рекъл:

– Но и ти самият не след много години зле ще изхвърлиш злочестивата си душа, без да получиш някаква полза от жестокостта на сърцето си!

Като казал това с висок глас, страдалецът Христов, княз Енравота-Боян, преклонил светата си глава и чрез меча получил живоносна смърт от братския съд, а чистата си душа предал в Божиите ръце, както се смята в 833 година.

След като Маламир скоро умрял (836 г.) според това пророчество и понеже бил бездетен, след него се възцарил Пресиян, син на брат му, княз Звиница. А тъй като сам Звиница и целият му род били обикнали християнската вяра заедно с благоверния княз и мъченик Енравота-Боян, веднага след възцаряването на Пресиян престанало гонението против християните на българска земя. Синът на Пресиян – Борис – не само че вече не гонел християните, но и сам приел свето кръщение с целия си дом и с българския народ. Това станало така:

Цялата българска земя допреди идването на Аспаруховите българи се намирала под властта на византийските императори, където семето на християнското благочестие било посято още от Христовите апостоли Андрей Първозвани, Павел и много други. Затова нейните обитатели, славяните, възприели християнската вяра преди времето на българското завоевание. А славяните в българската държава били повече от древните българи. Разделени по вяра християните славяни от езичниците българи не се обичали едни други, напротив – враждували, а царство, разделено на части според божественото Евангелие[3] не било в състояние крепко да отстоява срещу външните врагове. Но и всички околни държави били възприели християнството, а българската държава стояла като коза сред Христовите овци. На българите нямали вяра нито в търговията, нито в договорите за мирно съжителство, понеже били езичници. Знаейки много добре всичко това, благоверният Борис търсел благоприятно време, за да поправи това положение.

Както при княз Енравота-Боян учител на християнска вяра бил Кинам, така при Борис бил някакъв монах от пленниците, на име Теодор, по прозвище Куфарб, който добре познавал държавните дела и му бил близък съветник по тях, но и премъдро насаждал християнско благочестие в душата му навреме и не навреме[4]. А когато византийската императрица, благоверната Теодора, го помолила да ѝ пусне пленения Куфарб като много нужен, тогава Борис помолил да изпратят в замяна сестра му, която се възпитавала в царските дворци на Цариград и там била приела свето кръщение. Върнала се при брат си, тя започва да му проповядва християнската вяра, като по-добра от езическата, единствената дадена от Бога и угодна на Бога. Към всичко това и блаженият Теофилакт Охридски съобщава, че свети Методий, епископ Моравски, се срещал с българския цар Борис, и след като разговарял с него, “предварително го направил свое чедо и го спечелил за своя прекрасен език и непрестанно го дарявал със словесни благодеяния”. Понеже казва “непрестанно”, то пита се, колко ли пъти са се срещали? Преди кръщението на Борис двамата братя Кирил и Методий са могли да преминат през България, когато са отивали в Моравия със славянски превод на Библията, както се предполага през 863 година. След 40 месеца – както съобщава пространното Кирилово житие – те завършили работата, за която били изпратени, обучили ученици и твърде е вероятно, както някои мислят, да са се върнали пак през България в Цариград при ония, които са ги били изпратили, преди да се насочат към Рим. А още по-късно – разправя пространното Методиево житие – византийският император Василий Македон молил свети Методий да дойде при него, за да види негова светиня, докато е на този свят, и да получи неговите молитви. И тогава свети Методий е можел пак да мине през България, вече новопокръстена, отивайки в Цариград и връщайки се пак в Моравия, както се предполага в 881-883 година. По време на преминавания през България свети Методий е можел да се срещне и да разговаря с цар Борис. Но понеже блаженият Теофилакт казва, че “непрестанно го дарявал със своите словесни благодеяния”, не иска ли с това да каже, че и отдалеч го посещавал със своите послания и по такъв начин “непрестанно” беседвал с него? А неговата беседа не можела да бъде друга освен проповед на християнското благочестие, което обещава на благочестивите Божието благоволение, а на злочестивите – вечна мъка. А Симеон Логотет и други гръцки летописци разказват, че уж някой си монах Методий бил замолен от Борис да нарисува върху стената на неговия дом някакво страшно зрелище и той нарисувал изпитателното за всички човеци Второ пришествие на Господ Иисус Христос, на което всички ще бъдат подсъдими, и праведниците ще наследят вечните блага, а злочестивите и грешните – вечна мъка. Всичко това свети Борис слагал в сърцето си, както плодородна земя приема небесната роса и семето на сеяча[5].

По Божие допущение през 864 година в България имало глад. Затова, за да намери хляб за своя народ, Борис напада с войската си гръцката земя. Против него излязъл по суша и море византийският император Михаил III. Но преди сражението те се съгласили на мирен договор: гърците дали на Борис по негово искане Загорския край, който бил населен от български славяни и който изобилствал с най-хубава пшеница, а Борис обещал да приеме свето кръщение с целия си народ. Гърците се зарадвали и направили всичко нужно с голяма бързина; веднага изпратили архиерей със свещеници и покръстили Борис вън от Цариград на мястото, където бил с войската си, а болярите му били кръстени в града, както разказват византийските летописци Симеон Логотет и Георги Амартол. От светата купел го възприел византийският император Михаил III, който му дал и своетоиме и го нарекъл Михаил в светото кръщение. Това станало през 865 г.

А кой извършил светото тайнство на Борисовото кръщение? Летописецът Теофан и други казват, че бил пратен архиерей от Цариград. Монахът Никон Черногорец пише в своята книга Тактикон: “Фотий покръстил българския род с техния цар.” А сам Фотий след кръщението написал послание до “пресветлия и възлюбен син Михаил”, в което обширно наставлявал новокръстения в християнската вяра и благонравие, и което се явява като първи катехизис на Българската православна църква. В това послание светейшият Фотий нарекъл благоверния Борис “хубаво украшение на моите трудове”, “христолюбиви и духовни наш сине”, “благородна и истинска рожба на моите духовни родилни болки” и го моли: “Не прави напразни трудовете и подвизите, които извършихме с радост за вашето спасение.” Ясно е, че сам патриарх Фотий е бил духовен отец на благоверния Борис-Михаил и че той извършил над него светото тайнство кръщение със своите собствени ръце.

Като утвърдили по този начин мира между себе си, гърци и българи, възроденият български цар се завърнал в своя престолен град, като довел със себе си епископи и свещеници от Цариград, които да извършват свещените служби и кръщението на народа, макар и на гръцки език, който бил непонятен за българите. И се кръщавали всички с радост и добра воля. Но някои боляри, на брой 52, не били съгласни със своя цар и пожелали да отхвърлят християнската вяра и пак да възстановят езическата, като искаха да се върнат като псета на своята бълвотина. Те въстанали против своя цар с някои от народа, като казвали, че им е дал недобър християнски закон и търсели да го убият и да спънат благочестието на своята земя. Но Борис излязъл да ги срещне с близките си; отпред вървели свещеници със запалени свещи и носели честният Кръст Господен. Непокорниците, поразени от страх, паднали пред него, били арестувани и наказани по закона, а останалите от народа били пуснати да отидат по домовете си с мир. “Оттогава започна да кръщава кои доброволно, кои и с насилие”, както се казва в Манасиевата летопис. Тогава била покръстена и утвърдена в християнството не само цяла България, но и Влахия, Молдавия, Трансилвания, Банат, Буковина, Сърбия, Босна, Херцеговина и Хърватско, които тогава се намирали под властта на равноапостолния български цар Борис.

Благоверният Борис прие християнската вяра от дълбините на сърцето си и съвестта си. За това свидетелствал западният летописец абат Регино, който казал за него: “Носят се слухове за царя на този народ (българския), че след като приел благодатта на кръщението, денем, облечен в царско велелепие, излизал пред народа, а нощем, облечен във вретище, тайно влизал в храма и прострян върху пода лежал в молитва върху една постлана под него власеница. Блаженият Теофилакт Охридски казва, че Борис родил сина си, цар Симеон Велики, “по свой образ и по свое подобие”, и рисува със словото си сина, “който бил запазил благостните черти на баща си неизменни, към всички нелицеприятен и добър (а най-вече към положилите обет за висока нравственост и явяващи християнско житие, тоест монаси и свещеници), проявяващ гореща вяра и прояждан от ревност към Божия дом”. Затова е ясно, че бащата е бил първообраз на християнските добродетели у неговия син. По свидетелството на същия Теофилакт, Борис много е усърдствал и в строителството на църкви и със свои царски средства опасал като с пояс цяла България със седем съборни храма, като да запалил с вяра някакъв седмосвещен светилник.

В дните на благоверния цар Борис – по свидетелството на блажени Теофилакт Охридски – Бог благоволил да открие мощите на светите 15 Струмишки мъченици, което станало така: Когато се възцарил цар Юлиан (361-363), братов син на благоверния и равноапостолен цар Константин Велики, и започнал да гони християните, като искал да възстанови пак елинското злочестие, тогава от град Никея избягаха в Тивериопол (Струмица) двама епископи – Теодор, един от 318-те свети отци на Първия Вселенски събор в Никея, и Тимотей, който скоро станал епископ на Тивериопол, заедно с двама монаси – Комасий и Евсевий. Като събрали и там 11 ученици – свещениците Петър, Иоан, Сергий, Теодор и Никифор, дяконите Василий и Тома, монасите Иеротей, Харитон и Даниил и мирянина Сократ, – заедно с тях проповядвали открито християнското благочестие и правели да расте Божията Църква. Но нечестивите ги уловили и ги убили, а скъпоценните им тела били захвърлени за храна на зверове и птици. Когато отминала бедата, благочестивите ги погребали с почести в своята църква, като положили всеки отделно в мраморен гроб и като написали на горния камък името, житието и званието на всеки. Мощите на светите мъченици давали изцеление на всички, които прибягвали към тях с вяра. Но минало доста време и върху тази земя връхлетели езичниците авари, а след тях българите, които пленили, разрушили и предали на огън всичко. Тогава Тивериопол и църквата на светите мъченици изпаднали в запустение и забрава. Но Бог, Който иска всички да се спасят и да стигнат до познание на истината[6], подбудил българския цар Борис да приеме християнската вяра заедно с целия си народ и да покръсти цялата българска земя. По времето на този цар светците започнали да се явяват насън на богобоязливи християни. Постоянно ставали чудесни изцеления на болни на мястото, където лежали в земята техните свети мощи. Като чул това, царят заповядал на воеводата Таридин да издигне в гр. Брегалница[7] църква на името на светите 15 мъченици. Когато църквата била завършена, на мястото отишли владици, свещеници и множество народ със запалени свещи и кадила, помолили се, разкопали и намерили мощите на светците, които пренесли в новопостроената църква с песни и с тях извършили нейното освещение. Така благоверният цар Борис запалил – както се казва – един от седемте светилника на вярата в своята земя, чието място днес ни е неизвестно.

И в планината до град Преслав издигнал манастир с църква на името на свети великомъченик Пантелеймон, където поселил и упокоил учителите на славянски език, за да проповядват християнско благочестие и да пишат книги, а по-късно и сам той се уединил там от царските дела и завършил богоугодния си живот в безмълвие. Но за това после.

Някои от Борисовите велможи били противници на кръщението не само за това, че твърде много обичали езическата вяра на своите отци и че ненавиждали сладчайшия Иисус, но и защото се бояли от гърците, които имали навика чрез кръщението да заробват чужди народи и да използват християнството като най-добро оръдие на своята власт. Знаейки всичко това, благоверният Борис не се отрекъл да приеме християнско кръщение, но и търсел как да запази свободата на своята държава. Затова веднага след кръщението си поискал от цариградския патриарх и от византийския император автокефален патриарх или архиепископ, за да не бъде управлявана Българската църква от Цариград. Но понеже българите приличали още на новородени деца в Христовата вяра, гърците не били благосклонни към неговата молба. Тогава Борис се обърнал със същата просба към Римския папа Николай I, който все още не бил отлъчил себе си и своите си от общение със светата Православна вселенска църква. През месец август 866 г. изпратил в Рим своя сродник, болярина Петър, и с него болярите Иоан и Мартин, като молел Римския папа да му изпрати изложение на християнската вяра “истинска и съвършена, нямаща никакво петно или недостатък”[8]. И получил искането в 106 отговора, но автокефален патриарх или архиепископ не получил. Четири пъти молил, но бил измамен в надеждата си. Така напразно минали четири години. В 869 г. в Цариград бил свикан поместен църковен събор в църквата “Премъдрост Божия” (“Света София”), който латинците самочинно нарекли VIII Вселенски. Като чул това, Борис изпратил своя болярин Петър с другите, за да попитат събраните патриарси и владици от цялата вселенска Църква откъде трябва Българската църква да получи своя автокефален архиепископ. След като съборът приключил работата си, императорът Василий Македон свикал всички членове на събора заедно с Цариградския патриарх Игнатий в своята палата на 4 март 870 г., за да изслушат българските пратеници. Боляринът Петър казал:

– Нашият господар Михаил, бившият Борис, с радост прие вестта, че сте се събрали от различни страни заради ползата на светата Божия Църква. А на вас, посланиците на Римския апостолски престол, много благодари, задето сте намерили за прилично да го поздравите с вашите послания, минавайки презБългария… И сега, бидейки до днес езичници, неотдавна пристъпихме към благодатта на християнството. Заради това да не би да сгрешим в нещо, искаме да узнаем от вас, които заемате местата на върховни патриарси, на коя Църква ние трябва да се покоряваме?

Папските пратеници започнали да негодуват, но съборът попитал българите:

– Кажете, когато дойдохте във вашето отечество, на коя власт то беше покорно, и латински ли, или гръцки свещеници имаше там?

Българите отговорили:

– Ние заехме нашето отечество с оръжие от гръцката власт и намерихме там не латински, а гръцки свещеници.

Тогава съборът отсъдил:

– Понеже българското отечество отпреди се намирало под гръцка власт и в него имало гръцки свещеници, да бъде върнато сега пак на светата Цариградска църква чрез християнството, след като е било откъснато от нея чрез езичеството.

Това решение подписали папските пратеници и всички останали. Българите взели посланието на събора и го занесли на цар Борис, който изпратил в Рим латинския епископ Гримоалд с всичките негови свещеници и посрещнал с много почести изпратения от Цариград автокефален архиепископ на България, Йосиф[9]. Така Борис увенчал с изпълнение желанието на благоверния Бог, Който е сътворил “от една кръв целия род човешки, да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници на тяхното обитаване”[10].

Цар Борис имал голяма грижа не само да покръсти, но и да просвети своя народ с разбрана проповед на Христовата истина. Но владиците и свещениците, дошли от Цариград, извършвали богослуженията и проповядвали на народа на гръцки език, който българските хора не разбирали и семето на божественото Евангелие не можело да падне на добра сърдечна почва [11]. Борис чувал още преди кръщението си, че Моравският княз Ростислав молил византийския император да му изпрати учители, способни да проповядват на разбран славянски език сред народа му спасителните Христови слова. Императорът и патриархът с радост приели тази молба и се постарали с любов да я изпълнят. Чул и за превода на гръцките книги на вярата на славянски език, направен от равноапостолния Кирил и брат му Методий. Държавата му имала обща граница с Моравската земя и той виждал как моравците получават просвещение от славянската проповед на блажения Методий и неговите ученици. И както споменахме преди, от личните си срещи с Методий той не само станал негов духовен син заради любовта си към неговата светиня, но и “се привърза към неговия прекрасен славянски език”, както говори за това блаженият Теофилакт Охридски. Затова се устремил да се сдобие със славянски книги и учители, за да може чрез техните трудове да посее в душите на своите хора Христовата истина и по такъв начин окончателно да изкорени плевелите на езическото суеверие. И като строял нови църкви и манастири, назначавал при тях четци, дякони и свещеници, както свидетелства за това блаженият Теофилакт, като разказва за новосъздадения храм в град Брегалница: “За тоя божествен храм беше определен клир, който беше възпитан в богословие на български език, за да ръководи църковния живот и да извършва богослуженията завинаги на български език.” Това ставало, преди Борис да се отрече от царския трон.

След покръстването, и най-вече след получаването на църковната автокефалия, Борис изпращал млади българи в Цариград, за да бъдат обучавани на църковен и монашески ред, както е явно от посланието на светейшия Фотий до гръцкия безмълвник (исихаст) Арсений, при когото свети Фотий препращаше българите да ги учи. След като тези българи се научавали на Христовата вяра и на монашески ред по гръцки, когато се завръщаха в своята родина, разбира се, проповядвали по славянски на своите българи. Но и Методий е можел да изпълни някоя молба на Борис и да му изпрати книги и учители, докато бил жив, както и на византийския император Василий Македон оставил “един свещеник и един дякон от своите ученици заедно с нужните книги”. А понеже и Белградският Боритикан “знаеше, че Борис е жаден за славянски учители”, оттук се вижда, че и преди това Борис беше на всички открил своята жажда за приемане на такива мъже в своята страна.

А след като умрял Методий, неговите ученици били изгонени от Моравия: някои били продадени на евреите във Венеция, откъдето чиновник на византийския император ги откупил и ги изпратил свободни в Цариград, а други, след тежки изтезания, избягали към река Дунав и оттам в България, в числото на които били свети Климент, Наум и Ангеларий. Някои от откупените останали в Цариград до края на живота си, а други били изпратени в България в помощ на Борис. Тогава благочестивият цар създал манастир на името на свети великомъченик Пантелеймон, където поселил и упокоил учителите, като им дал всичко нужно за тялото, та грижовните помисли да не ги отвличат от богомислието към дребните телесни нужди, а безгрижно да служат на Бога и на българския народ с проповедта на Божието слово и със славянската писменост. Самият цар много обичал “да беседва с тях и от тях да се учи на древни истории и жития на светци и чрез техните уста да чете Писанията”, по който начин разпалвал в сърцето си огъня на Божията ревност.

Понеже носел в душата си грижата за цялата държава, Борис решил да изпрати Климент в югозападните предели, та и там да научи народа на благочестие и на славянска книга, както се предполага в 886 г. Климент отишъл в Кутмичевица[12], като се разделил с приятеля си Наум и с другите в обителта на свети Пантелеймон. Заедно с това Борис изпратил и заповед до Домета, управителя на оная област, всички жители там любезно да приемат преподобния, да му дават всичко изобилно, да му поднасят дарове и да показват посаденото в душите съкровище на любовта чрез видими прояви. И за да посрами още повече тамошните, заедно с всичко друго подарил на блажения Климент три къщи в Девол, собственост на неговия род и снабдени с всичко необходимо, както и места за почивка в Охрид и Главиница. Така неговата дивна душа изливала любовта си към Христа върху Христовия раб и предлагал на другите пример за такава похвална ревност.

Като уредил всичко това така добре, в душата си пожелал да поработи на Бога още по-искрено в безмълвие. Но и Бог му изпратил някаква тежка болест, както свидетелства блажени Теофилакт. Затова в 889 г. оставил царския трон на своя по-голям син Владимир, а самият той се поселил в манастира “Свети Пантелеймон”, за да се подвизава в безмълвна молитва и в книжовничество заедно със славянските учители. Там бил преподобният Наум, приятелят на Климент, и Константин, и Докс, братът на Борис, и Теодор, братов син на Борис, и Иоан Екзарх, и Черноризец Храбър, и много други, чиито имена не са стигнали до нас. И ако бил толкова прилежен в молитвата, докато бил цар, както казахме по-горе, можем оттук да си представим, колко повече неговата боголюбива душа се занимавала с богомислие в обителта.

Но Владимир стоял далеч от бащините стремежи и дела. Затова скоро се развратил и започнал да живее против завета на баща си. По цели дни си губел времето в ловуване, пиянство, пиршества и похоти. А и принуждавал новопокръстения народ към езическо богослужение, както свидетелства прюмският абат Регино. Накрая подложил на мъки и хвърлил в тъмница самия архиепископ Йосиф. И всичко правел против баща си, подстрекаван от боляри, които продължавали да поганстват в сърцата си: отрекъл се от християнската вяра и оказвал съпротива на славянската книжнина. Тогава цар Борис, като се наслушал на всичко това и изчерпал своето търпение и кроткото наставление към непокорния син, пламнал от голям гняв, свалил свещеното монашеско одеяние, препасал своя воински пояс, облякъл се в царското си одеяние, към него се присъединили всички, които се бояли от Бога, подгонил сина си, скоро и без особен труд го хванал, заповядал да му избодат очите и го пратил в тъмница, където и умрял, окаяният.

Така свети цар Борис изпълнил искането Христово: “Който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене”[13], и получи достойнството на Христовата любов, като пожертвал заради Христа непослушния си син. И Божият промисъл го превел по същия трънлив път, по който някога премина древният праотец Авраам, който вдигнал ръка срещу своя единороден син, готов по Божия заповед да го заколи и принесе в жертва всесъжение и само защото ръката на Божия ангел задържала десницата му, не принесъл Исаак в жертва. Така и Борис беше длъжен да изпълни Божията заповед, за която беше призован: да покръсти себе си и своя народ, и докрай да утвърди благочестието в своята земя, минавайки победоносно през всички изпитания и жертвайки всичко, което иска да попречи на равноапостолната му дейност. Но понеже не е възможно човешката природа да не страда сърдечно, когато бащата е длъжен жестоко да накаже своя син, оттук става ясно каква болка е изпитвало сърцето на Авраам, когато е шествал към Исааковото всесъжение, както и страданието на благоверния Борис, който, бидейки баща, бил длъжен да пожертва собствения си син, за да утвърди християнството на своята земя за вечни времена против дързостта на сина си!

След тези събития цар Борис свикал поместен събор на цялата Българска църква в град Преслав, в 893 г., на който Владимир бил свален от царския престол, на негово място се възцарил по-младият му син Симеон, на когото пред всички присъстващи в изблик на ревност по благочестието благоверният баща казал:

– Ако в нещо се отклониш от православното християнство, също така ще пострадаш!

После определили за нова столица Преслав, който е по-близо до манастира “Свети Пантелеймон”, и ръкоположили Климент за пръв епископ на български език, а Наум изпратили на негово място за учител в Кутмичевица, и обявили славянския език за официален на българската държава, църква и училище. След като въдворил мира в страната си по този начин, Борис се завърнал пак в своята обител, за да служи на Господа с покаяние, пост и молитва и да помага на славянските учители със слово и дело в проповедта и в писането на книги.

Останалото време от живота си равноапостолният Борис прекарал в мир и така преживял още 14 години при благоверния си син Симеон и завършил земния си живот, а започнал безсмъртния на 2 май 907 г., събота вечер, по свидетелството на братовия му син черноризец Теодор Доксов. Блажени Теофилакт Охридски казва, че след смъртта му Христос, Комуто послужи равноапостолски, го прославил с нетление на мощите му, при които ставали множество чудеса и изцеления на онези, които с вяра пристъпвали, за слава на дивния в Своите светии Господ, но които по Божие допущение не са се запазили до нас поради нашите грехове и поради множеството нещастия на многострадалния български народ. Заради това Българската църква скоро след неговата смърт го причислила към лика на своите светци, а с нея се съгласила и Цариградската църква, както може да се види от посланието на Цариградския патриарх Николай Мистик до благоверния български цар Симеон: “Сега твоят баща Борис се въдворява със светиите и стои пред Бога, като се сподобява с големи похвали за делото, което извърши пред Бога сред българите, като положи основа на вярата сред тях, заради което и се почита по достойнство.”

Заради молитвите на равноапостолния цар Борис-Михаил, Христе Боже, запази нашия народ в православното благочестие и в благодатта на богатите Твои щедрости! Амин.


Страдание на светите мъченици Еспер и Зоя

Светите мъченици Еспер, неговата съпруга Зоя и двамата им сина Кириак и Теодул – странници на земята, подобно на Авраам[14], бащата на избраните, насочващи пътя си към небесното отечество, били купени като роби[15] от Катул, знатен римлянин, и жена му Терция. Катул се преселил от Рим в Памфилия[16], в град Аталия[17]; купувайки си роби, какъвто обичай имало у римляните езичници, той придобил във Фригия[18] тези свети мъченици, произлизащи от християнско семейство и поради това преизпълнени с вяра и надежда на Господа.

Езическото семейство на Катул, отдадено на идолопоклонство, принасяло по обичая на своята вяра жертви на идолите и ги наричало свои богове. Верните Христови раби, виждайки суетното нечестие на господарите си, силно се съкрушавали за това, и като християни, не можели да ядат от храната, която им давали господарите езичници, опасявайки се да не се осквернят, още повече, че и в самия дом на господарите им имало идоли.

Веднъж света Зоя, получила храна от господарите си, отишла до портите и казала на вратаря:

– Почини си и поспи; а ако те потърсят, ще те събудя; ти вече много се умори, тъй като цяла нощ бодърстваш, пускайки при нашия господар хора, които посещават дома му за поклонение на мнимата богиня – Фортуна [19].

Вратарят, изпълнявайки съвета ѝ, отишъл да почива в двора, а Зоя, опасявайки се да не го събудят с лая си вързаните наблизо кучета, им дала малко хляб, а останалата част от обяда си раздала на бедните и странниците, които идвали до портите, убеждавайки ги да преминат в християнската вяра.

Задълженията на Зоя в дома на Катул се състояли в това, да храни домашните животни, които държали господарите ѝ, мъжът ѝ и децата ѝ вършели всички други работи на стопаните. Те се трудели през целия ден, по залез слънце вкусвали малко храна от тези ястия, за които били напълно сигурни, че не са осквернени от езическите обреди. Тази храна им се изпращала по Божий промисъл; вкусвайки я, те си спомняли думите, казани от Господа в Неговото свето Евангелие: “Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец Небесен ги храни”[20].

Веднъж, когато блаженият Еспер бил изпратен от своите господари на някаква работа, синовете му, Кириак и Теодул, казали на майката:

– Ние не искаме повече да живеем с идолопоклонниците; нали ти ни учеше според божественото Писание да пазим апостолската заповед: “Не се впрягайте заедно с неверните”[21]. Ако ние, подчинявайки се на божественото Писание, бихме пожелали да спазим Господните заповеди, но не се отдалечим от езичниците, ще получим от Господа еднакво възмездие с тях, и ще погинем заедно с тях.

Майката отговорила на синовете си:

– Скъпи мои деца! Как можем да се отдалечим от тях? Нали те са ни господари; те имат власт и над телата ни.

На това синовете ѝ отговорили:

– Христос за нас е предал Себе Си в ръцете на неверните иудеи, бил е разпнат, погребан, и в третия ден е възкръснал. Ако и ние предадем телата си на мъчение във властта на нечестивия Катул за Христовото име, той даже и да ни умъртви след изтезания, душите ни ще живеят вечно. И така, представи си, как се радваме и веселим пред нашия господар и каквото вложи Господ в устата ни, това и ще говорим.

И двамата добри младежи се подготвяли, като добри воини, за страдалчески подвиг за Христа, очаквайки удобен случай да застанат пред господаря си и да изповядат пред него името на Господа Иисуса Христа. Те си говорели помежду си:

– Ако бъде благоугодно на нашия Господ да умрем за Неговото свято име, за награда ще се удостоим да Го видим и да пребиваваме с Него вечно.

Когато майка им, опасявайки се децата ѝ да не се изплашат от мъките и, подобно на другите, да се предадат на идолослужение, и по тази причина се бавела да изпълни молбата им (до този момент господарите им не знаели, че те са християни), синовете ѝ казали:

– Защо се бавиш? От какво се боиш? Нима не знаеш какво казва Писанието: “Ще говоря за Твоите откровения пред царете, и няма да се посрамя”[22]?

Веднъж Катул се връщал отнякъде по обяд. Двамата братя, Кириак и Теодул, излезли да го посрещнат и му казали:

– Добър ден, господарю на телата ни, които са видими: господар на невидимите ни души е истинният Бог Господ Иисус Христос, пребиваващ на небесата.

Катул много се удивил на думите им и казал:

– Тези двама младежи са си загубили ума: те произнасят странното и непознато за мен име на Иисус Христос, наричайки Го Бог и Господ.

След това, обръщайки се към слугите, казал:

– Доведете при мен бащата и майката на тези младежи.

Слугите веднага тръгнали и като не намерили бащата, довели само майката на младежите. Катул я попитал:

– Къде е мъжът ти?

Тя му отговорила:

– Ти го изпрати по някаква работа в селището Тритония?

– Ако и вие сега бяхте с него в Тритония – казал Катул, – не бихте ме смутили с думите си за Бога, Когото изповядвате, и за Когото нито аз, нито другите са чували нещо. Сега не искам да ви разпитвам; но когато Терция роди, по този случай ще принеса благодарствена жертва на нашата велика богиня Фортуна, и тогава ще ви разпитам.

И веднага заповядал да изпратят света Зоя с децата при мъжа ѝ в Тритония.

Преселили се тук, майката и децата се радвали, спомняйки си в песни и разговори думите от светото Писание: “Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води” [23] и още: “Ти избави душата ми от преизподния ад”[24] и: “Ти избави душата ми от смърт”[25] (в душите си светците смятали дома на своя господар за ад, Катул – за смърт, идолите – за адски огън).

И ето, на Катул се родил син. Всички граждани се радвали и празнували заедно с Катул деня на раждането на сина му, принасяйки благодарствени жертви на своята богиня Фортуна. В това време света Зоя се молела на Бога, да даде на мъжа ѝ и децата ѝ сили мъжествено да извършат своя подвиг. Междувременно Катул в края на пира казал на жена си Терция:

– Нека се повеселят на нашия празник всичките ни домашни и робите ни.

Тя му отговорила:

– Добре, нека всички се повеселят.

Тогава изпратили на робите си – между които било и семейството на Еспер – съд с вино от идоложертвения пир и блюдо с месо. Света Зоя, като видяла отдалече слугите, носещи даровете на господаря, въздъхнала и казала:

– Господи Боже, неизказани, Който знаеш тайните мисли на хората! Бъди с нас, бедните странници: освен Тебе, нашия Господ, друг бог не знаем. Помогни ни твърдо да изповядаме Твоето свято име.

При тези думи тя се приближила до донесените подаръци, взела месото и го хвърлила на кучетата, а виното изляла на земята. Робът веднага си тръгнал и разказал на господаря за това.

Тази вест силно разгневила Катул и той заповядал начаса да доведат в дома му Еспер със семейството му. По пътя към господаря Зоя, ободрявайки мъжа си и децата си, казвала:

– Няма да се изплашим от гнева на нечестивия Катул и от приготвените от него мъки за нас, но ще ги понесем мъжествено, та като завършим подвига си, да влезем в небесното царство на Христа и Неговите светии.

Когато светците били доведени в дома на господаря, Катул ги попитал:

– На чия защита се надявахте, нанасяйки ми такова оскърбление? Как се осмелихте да хвърлите на кучетата нашите дарове? Впрочем аз пазя не толкова своята чест, колкото честта на нашата велика богиня Фортуна.

На това света Зоя му отговорила:

– Нашата надежда и упование е Господ Иисус Христос, Синът на Живия Бог; а боговете, които ти почиташ, са бесове.

На това Катул казал:

– Ето, ще предам на мъки синовете ти; тогава ще видим в състояние ли е Христос, Когото вие наричате Бог, да ги избави от мъченията.

Тогава палачите съблекли двамата младежи, окачили ги на едно дърво и започнали да ги измъчват с железни оръдия. Света Зоя, гледайки страданията на своите деца, ги укрепявала с такива думи:

– Понасяйте страданията мъжествено, деца мои! Търпете, не се бойте от мъченията, които ви причинява нечестивият Катул.

Децата ѝ отговорили:

– Тези мъчения са твърде леки за нас: кажи на нечестивия господар да измисли по-големи, за да можем със своите страдания да заслужим мъченически венци в бъдещия живот.

Света Зоя казала на Катул:

– Ти с твърде леки мъчения измъчваш децата ми, те не усещат някакви особени мъки; постарай се да увеличиш страданията им.

Тогава нечестивият Катул заповядал жестоко да накажат света Зоя, блажения Еспер и децата им, да ги хвърлят в силно нагорещена пещ, и за охрана на пещта поставил стражи.

Светите мъченици възпявали и славели Господа в нагорещената пещ. А Катул, чувайки пеенето им и виждайки светците невредими, много се учудвал как така силата на огъня не ги е умъртвила и не е превърнала телата им в пепел. Предполагайки, че християните укротяват стихията с някакво вълшебство, той започнал да мисли по какви други, още по-жестоки начини, да ги умъртви. На светите мъченици било казано от Светия Дух:

– Дерзайте! Катул замисля още по-големи мъки, за да ви погуби.

Като чули това, мъчениците се молели и казвали:

– Боже, Отче на нашия Господ Иисус Христос, приеми в мир душите ни.

И скоро светците предали светите си души в Божиите ръце. Това станало при царуването на Адриан[26], във втория ден на месец май.

На другия ден нечестивят Катул със своите съмишленици, като се приближил до пещта, намерил мъченическите тела на светците неповредени от огъня. Телата лежали с лице на изток, светите им души се присъединили към лика на честните мъченици, ангели и архангели. И се чул глас от небето:

– Влезте, праведни, в Царството на своя Господ. А ти, нечестиви Катуле, ще отидеш в геената и там вечно ще се мъчиш в неугасимия огън.

И така, нечестивият Катул наследил вечните мъки, а светите Христови мъченици – Небесното Царство. Със своите страдания те получили вечната радост, пребивавайки с Иисуса Христа, нашия Господ, на Когото подобава вечна слава. Амин.

На този ден се чества и паметта на руските князе, светите мъченици Борис и Глеб.

На този ден се чества и паметта на светия наш отец Атанасий Велики, патриарх Александрийски. Паметта му се празнува и на 18 януари, където е поместено житието му.

По молитвите на светия равноапостолен цар Борис, покръстител български, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Амин.


[1] Девелт – град близо до днешния град Бургас.

[2] Рим. 8:35-39.

[3] Мат. 12:25.

[4] 2 Тим. 4:2.

[5] Мат. 13:3 и паралели.

[6] 1 Тим. 2:4.

[7] Все още не се знае точното място на този старобългарски град.

[8] Еф. 5:27.

[9] Някои казват, че пръв Архиепископ на България бил Стефан, след когото дошъл Йосиф, но дали е така, няма достоверни сведения.

[10] Деян. 17:26.

[11] Мат. 13:8-23.

[12] Това име не се е запазило, но безспорно тази област се намирала около Охридското езеро.

[13] Мат. 10:37.

[14] Свети апостол Павел в посланието си до Евреите (гл. 11:13) нарича Авраам заедно с другите старозаветни праведници, “чужденци и пришълци на земята”, търсещ небесното Отечество.

[15] В древността робовладелството било много разпространено у римляните, както и у други съвременни на тях народи. Всеки, повече или по-малко състоятелен римлянин, имал роби. У много богатите римляни броят им достигал до няколко десетки и даже стотици.

[16] Малоазиатска област.

[17] Аталия – град, разположен на южния бряг на Мала Азия. Наричал се така на името на пергамския цар Атала II (от 159 до 138 г. пр. Р. Хр.), който го построил.

[18] Малоазиатска област.

[19] Фортуна – у римляните се смятала за богиня на щастието и покровителка на домашното огнище.

[20] Мат. 6:26.

[21] 2 Кор. 6:14.

[22] Пс. 118:46.

[23] Пс. 22:1, 2.

[24] Пс. 85:13.

[25] Пс. 114:8.

[26] Император Адриан управлявал Римската империя от 117 до 138 г. – Годината на смъртта на светите мъченици не е известна с точност.