Икона на Всички Светии

Св. свщмчк Патрикий, еп. Брусенски, свщмчци Акакий и др.

Жития на светиите
Сподели:
19 МАЙ

Страдание на свети свещеномъченик Патрикий и на тримата презвитери, които го придружавали: Акакий, Менандър и Полиен

Епископският престол на свети Патрикий се намирал в град Пруса във Витиня[1]. Веднъж той започнал открито да изобличава заблудите на езичниците и да проповядва Христовата вяра. Неговата проповед обърнала към Христа много езичници. Заради това той, заедно с трима презвитери – Акакий, Менандър и Полиен, бил хванат от езичниците и заведен на разпит при управителя на Витиния – Юлий, страстен идолопоклонник. Юлий, като се отправил към топлите минерални извори[2], наредил да водят зад него и християнския епископ с неговите презвитери, оковани в железни вериги. Като стигнал до изворите и като се изкъпал в тях, Юлий принесъл жертви на своя нечист бог Асклепий[3]и на гнусната богиня Сотириа[4]. След това, като седнал на съдийския стол и като повикал светителя Патрикий и презвитерите, Юлий му казал:

– Безумецо, който призоваваш Христос и вярваш на празни басни! Виж колко голямо е всемогъществото на нашите богове! Виж каква лечебна сила са дали те на тези извори за наша полза! И преди всичко проумей колко голямо е могъществото и колко голяма е милостта на нашия бог Асклепий! Ако искаш да избегнеш оковите и мъченията и да живееш спокойно в родината си, падни и му се поклони със смирена молба и му принеси жертва.

Свети Патрикий отговорил:

– Колко много зло изрече в кратката си реч, управителю!

Управителят с гняв му казал:

– Какво престъпно съм казал? В какво можеш да ме изобличиш, окаянико? Самият ти трябва да признаеш това, което е очевидно от само себе си, без никаква лъжа и измама: нима не виждаш с очите си изцеленията, дарявани от топлите извори със силата на всемогъщите ни богове?

Свети Патрикий отговорил:

– Пресветли управителю! Ако искаш да узнаеш истината за произхода, изтичането и лечебната сила на топлите води на този извор, аз ще ти разкажа за всичко това, ако благоволиш кротко да ме изслушаш.

Управителят казал:

– Макар че не очаквам да чуя от теб нищо друго, освен басня, пълна с измислици, все пак говори, нека чуя какво искаш да кажеш.

Светецът отговорил:

– Искам да ти кажа истината, а не измислици.

Управителят казал:

– Какъв друг източник на силата на топлите води ще посочиш ти, освен силите на нашите богове?

Светецът отвърнал:

– Аз съм християнин и всеки, който изповядва християнската вяра и се покланя на единия истинен Бог, с разума си може да познава Божиите тайни. Затова и аз, макар и грешен, но бидейки Христов раб, зная и мога да ти кажа истината за тези води.

Управителят казал:

– Нима ти си толкова дързък и безразсъден, че се считаш за по-умен от нашите философи?

Светецът отговорил:

– Мъдростта на тоя свят е безумството пред Бога, както е писано: “Той улавя мъдрите в тяхното хитруване”[5]. Христос, нашият Господ, прославяйки Своя Отец, е казал: “Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци”[6]. И апостолът казва: не познаха истината: “защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата”[7].

Управителят казал на светеца:

– Ти говориш неразбрано. По-добре кажи, по чия сила и промисъл текат тези топли лечебни води? Що се касае до мен, аз отдавам това на промисъла на нашите богове, които по този начин искат да помогнат на хората.

Христовият светител Патрикий казал на управителя:

– Управителю, преди да започна да говоря, заповядай да свалят оградата[8], за да могат всички да чуят думите ми.

По заповед на управителя оградата била свалена и цялото място наоколо се напълнило с народ. След това светецът започнал гръмогласно да говори:

– Същият всемогъщ и вечен Бог, Който е Творец на човешкия род, чрез Своя Единороден Син е създал от нищо огъня и водата. От огъня чрез Словото Си Той сътворил светлината, слънцето и другите небесни светила и им определил да светят през деня и през нощта. Неговата всемогъща сила се простирала до такава степен, до каквато Му е било угодно. От водата той образувал небесната твърд и върху водата основал земята. Със Своя всепредвиждащ Промисъл Той устроил всичко, необходимо за живота на човека, когото също Той е създал. Като предвидил, че създадените от Него хора ще Го разгневят, и като се откажат от почитането на истинния Бог, ще си направят бездушни идоли и ще им се покланят, Бог приготвил две места, където хората да се преселват след земния си живот. Първото място Той осветил с вечна светлина и преизпълнил с изобилни и неописуеми блага, а другото напълнил с безпросветна тъмнина, неугасим огън и вечни мъки. В светлото място ще се преселят тези, които благоугаждат на Бога чрез изпълнение на Неговите заповеди; а в тъмното място ще бъдат хвърлени тези, които с нечестивия си живот разгневяват своя Бог и с това си докарват наказание. И така, тези, които бъдат настанени в светлото място, ще живеят вечен живот в непрестанна и безкрайна радост, а намиращите се в тъмното място ще се мъчат непрестанно цяла вечност. Творецът, като отделил огъня от водата и светлината от тъмнината, определил за всяко от тях отделно място. Огънят и водата се намират както над небесната твърд, така и под земята. Тази вода, която се вижда на земята, е събрана в своите басейни, и се нарича море[9], а тази, която се намира под земята, се нарича бездна. От тази бездна за полза на живеещите по земята хора, и изобщо за полза на всичко живо, се изпращат води нагоре през земните недра, като по водопроводни тръби. Като излязат на земната повърхност, те образуват или извори, или кладенци, или реки. Тези от водите, които при течението си под земята минават близо до огъня, изтичат на земната повърхност топли, а тези, които протичат далече от него, излизат на земната повърхност студени. Затова и тези води тук са топли, защото при течението си минават близо до подземния огън. А на други места има много студени, ледени води, тъй като се намират на голямо разстояние от огъня. И така, подземният огън е предназначен за мъчение на нечестивите души. А водата на преизподнята, превърнала се в лед, се нарича тартар[10]. В него вашите богове и тези, които им се покланят, ще получат вечна мъка, както е казал и един от вашите поети: “Пределите на земята и морето не са нищо друго, освен крайните предели, където Япет и Сатурн[11] (такива са имената на тези ваши богове) не се услаждат нито от блясъка на светлото слънце, нито от прохладните ветрове”. С други думи, слънчевата светлина не осветява и не затопля вашите богове, обитаващи тъмнината и тартара, а прохладният вятър не ги охлажда. Тартарът е разположен под земята толкова по-дълбоко от всички други бездни, колкото небето е по-високо от всички земни върхове. А това, че под земята е приготвен огън за нечестивите, се потвърждава и от горещите извори, които в Сицилия излизат изпод земята[12].

Като изслушал светеца, управителят го попитал:

– Значи вашият Христос е Създател на всички тези неща, за които ти говори.

Свети Патрикий отговорил:

– Наистина Христос, а не някой друг, е Създател на цялото творение; защото е написано: “Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало”[13]. И още: “Всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори”[14].

Управителят отново попитал светеца:

– Христос ли наричаш Създател на небесата?

Светецът отвърнал:

– Наричам Христос Създател на цялото творение, защото е написано: “Кога гледам Твоите небеса – дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил”[15].

Управителят казал:

– А ако те хвърля в тези горещи води, за чийто Създател ти считаш Христос, а не нашите богове, ще те запази ли Христос невредим от горещината им?

Светецът отговорил:

– Познавам силата на моя Христос. Знам, че ако пожелае, Той може да ме запази цял и невредим от тези води. А самият аз бих желал чрез тези води да се освободя от този временен живот, за да живея вечно с Христос. Но нека над мен да се изпълни не моята, а Неговата свята воля, без която не пада дори и един косъм от главата на човек и без която нито една птица не пада в мрежа. Но нека всички, които сега слушат думите ми, да знаят, че тези, които заедно с теб се покланят на неодушевения камък като на бог, ги очаква вечно мъчение в неугасимия подземен огън и в преизподния тартар.

Като чул това, управителят се изпълнил с ярост и веднага заповядал да съблекат светеца гол и да го хвърлят в това място на извора, откъдето бликала вряща вода. Светецът, когато го хвърляли, викал към Бога:

– Господи Иисусе Христе, помогни на мен, Твоя раб!

Когато светецът бил хвърлен във водата, капките вода, които се разпръснали наоколо, били по-горещи от огнени искри и като попаднали върху стоящите наоколо, им причинили дълбоки изгаряния. А свети Патрикий пребивавал невредим в тези води, като в прохладно място, и като ликувал, възхвалял Бога.

Като видели това, мъчителите се възпламенили от още по-голяма ярост. Управителят наредил на войниците да извадят светеца от водата и да му отсекат главата с брадва, а заедно с него да обезглавят и тримата презвитери.

Като се подготвял за посичането, Христовият мъченик и изповедник издигнал ръцете си към небето и казал:

– Боже, Царю на всичко и Владико, държащ във властта си цялото видимо и невидимо творение, приклоняващ ухото Си към всички, които истински Те призовават, създал и тези води за спасение на праведните и за наказание на нечестивите! Застани сега пред мен, умиращия, заради изповядването на Твоята вяра!

Като завършил молитвата си, светецът подложил святата си глава за посичане и умрял мъченически. Заедно с него били обезглавени и тримата му свети иереи: Акакий, Менандър и Полиен и всички заедно се преставили пред Христа Бога в славата на светиите. Свети Патрикий и презвитерите му били убити на деветнадесетия ден от месец май[16] и приели венци на победители от Иисус Христос, нашия Господ, на Когото, заедно с Отца и Светия Дух, подобава чест и слава сега, и винаги, и във вечни векове. Амин.


Страдание на свети мъченик Калут Египтянин

Светият Христов мъченик Калут пострадал при управлението на император Максимиан[17]. Той бил роден в египетския град Тива[18] и заради изповядване на вярата си в Христос бил хванат и предаден на управителя, който заповядал да завържат голям камък на шията му и да го окачат надолу с главата, след което палачите започнали да го бият, но светият мъченик им казал:

– Аз желая блаженството на бъдещия живот и заради него търпеливо понасям побоите и страданията.

След това изтезание свалили светеца от дървото и започнали да го принуждават да принесе жертва на идолите, но той отказал. Тогава го хвърлили в огън, където приел мъченическа смърт.


В памет на преподобния наш отец Иоан, епископ Готски

Светият наш отец Иоан живял в Готската страна[19] по време на управлението на император Константин[20]. Той се родил, както пророк Самуил, в древността[21] по молитвите на своите родители и като се отдал от ранни години на монашески подвизи, станал жилище на Христос. Той отишъл на поклонническо пътуване в Иерусалим и като обходил за три години всички свети места, се върнал в родината си. По това време император Константин преместил тамошния епископ в Ираклия Тракийска[22] и православните готи започнали настоятелно да молят свети Иоан да им стане епископ. Те го изпратили в Иверия[23], където той бил ръкоположен за епископ и след това отново се върнал в родината си. Когато в страната му възникнали неуредици, предизвикани от кагана[24], който избил с меч много невинни хора, светецът едва успял да избяга и да замине за Амастрида[25], където престоял четири години. Като чул за смъртта на кагана, той казал на околните:

– След четиридесет дни ще отида да се съдя с него пред Христа.

Наистина, така и станало. Четиридесет дни след това, докато поучавал народа и го наставлявал по пътя към душевно спасение, свети Иоан предал духа си в ръцете на Господа[26]. В същия час, както той бил предсказал, на пристанището спрял кораб. Преосвещеният амастридски епископ Георги положил тялото му в ковчег и със запалени свещи и кандила, съпроводен от жителите на целия град, го изпратил до кораба. С този кораб тялото на светеца било пренесено до неговия манастир “Партенит”[27] и погребано в манастирските гробища. След погребението, а даже и досега, на това място ставали и стават много чудеса. Преподобният извършил много чудеса и през време на земния си живот.

В този ден се чества паметта на преподобния Корнилий Комелски, Вологодски чудотворец, починал през 1537 г в основаната от него Комелска обител (на 5 версти от град Грязовец), където почиват светите му мощи.

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Амин.


[1] Област в Мала Азия.

[2] Управителят Юлий ходел на изворите за лечение. Те притежавали лечебни свойства, благодарение на съдържащите се в тях минерални вещества. Много такива източници са били известни в древността в Италия и на остров Сицилия.

[3] Асклепий или Ескулап – гръко-римски бог, считан за покровител на лекарското изкуство.

[4] Сотириа – от гр. σωτηρια – спасителка – общо име за богините, лекуващи болести, според езичниците. Обикновено това име се отнасяло за богините Атина или Афродита.

[5] 1 Кор. 3:19

[6] Лк. 10-21.

[7] 1 Кор. 2:8

[8] Обикновено мястото, на което управителят сядал и провеждал съд над християните, се заграждало, тъй като в повечето случаи съдът над християните се провеждал под открито небе.

[9] Бит. 1:10

[10] Разсъждавайки за тартара, свети Патрикий се приспособява към понятията на обкръжаващите го езичници и им излага тяхната собствена позиция за тартара. – Тартарът според представите на древногръцката митология е тъмна бездна, отдалечена от повърхността на земята толкова, колкото небето е отдалечено от земята. Според представите на гърците, тартарът бил обграден от троен слой мрак и от желязна стена. Той служел като място за затваряне на низвергнатите богове.

[11] Япет – един от титаните – дете на Уран (небето) и Тея (земята). Според представите на гръцката митология Япет (заедно с Крон) се разбунтувал срещу върховния бог – Зевс, заради което Зевс го затворил в тартара. – Сатурн е древноримски бог, считан за покровител на земята и посевите. Според представите на гръцката митология Сатурн, както Япет, бил низвергнат от Зевс, свален от небето и затворен в тартара.

[12] На остров Сицилия, поради голямото количество цепнатини и вдлъбнатини във варовиковите планини, покриващи острова, имало много горещи извори.

[13] Иоан. 1:3.

[14] Пс. 95:5.

[15] Пс. 8:4.

[16] Годината на смъртта на свети Патрикий и придружаващите го трима презвитери: Акакий, Менандър и Полиен, е неизвестна. Предполага се, че това е станало през първата половина на IV век.

[17] Става дума за Максимиан Херкул, съимператор на Диоклетиан, с титлата август, управлявал Италия и Африка от 284 г. до 305 г.

[18] Град Тива се намирал в Горен Египет и бил разположен на двата бряга на река Нил.

[19] Под името Готска страна тук се разбира подчинената тогава на готите област на южния бряг на Кримския полуостров, известна с името Тавроскития. Свети Иоан живеел на Партенитското пристанище в подножието на планината Аюдаг.

[20] Император Константин Копроним, известен като иконоборец, управлявал от 741 г. до 775 г.

[21] 1 Цар. 1:9-20.

[22] Град Ираклия Тракийска, или Перинт, се намирал на брега на Пропонтида, или Мраморно море. Готският епископ през 754 г. подписал решенията на иконоборческия събор и заради това Константин Копроним го въздигнал в достойнството на Ираклийски митрополит.

[23] Иверия е днешната Грузия. По онова време тя не била заразена от иконоборческата ерес, с което се обяснява и фактът, че свети Иоан бил изпратен за епископско ръкополагане в тази страна.

[24] Хазарите разположили военен гарнизон в град Дори, главния град в епархията на свети Иоан, който убедил владетеля на готите да изгони хазарите, но хазарският каган отново завладял града, мнозина погубили, а Иоан поставили под арест. Свети Иоан, с помощта на готските християни, избягал от ареста и отпътувал през морето за Амастрида.

[25] Град Амастрида се намирал в древната римска малоазиатска провинция Пафлагония на брега на Евксинско или Черно море.

[26] Свети Иоан починал на 26 юни, около 790 г.

[27] В пролога за място на погребението на свети Иоан погрешно е посочен Партенит, който се намирал близо до кримския Херсонес, а този манастир, в който е погребано тялото на светеца, бил разположен в подножието на планината Аюдаг. Там живял свети Иоан и там построил голям храм в чест на светите апостоли Петър и Павел, възобновен през 1425 г. от митрополита на цяла Готия Дамиан. Този храм днес не съществува.