Featured Video Play Icon

Неделя на прошката | „Амвон“ – 18.02.2018 г.

ТВ Амвон
Сподели:

„Господ може всичко да заличи“ – за безмерната Божия милост, с която Господ прощава нашите грехове, заличава беззаконията ни и ни обновява чрез своята лечителна прошка.

В това издание на ТВ рубриката „Амвон“, отец Дончо Александров говори за евангелския разказ за жената прелюбодейка, за прошката на Христос и Неговата безгранична любов към човека.