ОТец Ясен Шинев изнася проповед в храм "Св. Атанасий"

Неделя 14 след Неделя подир Въздвижение – на Йерихонския слепец – Проповед

Неделни проповеди
Сподели:

2021.01.24 – 10:30
(24 януари)

Автор: протойерей Ясен Шинев

„Защото най-важното е човек да бъде Човек в този замисъл от Бога. Да, не всеки може да бъде монах или свещеник, да чете акатисти […], но Бог не иска това от всеки. Бог иска на първо място човек да търси Неговото Царство и Неговата правда.“

Изслушайте неделната проповед тук:

Апостолско четиво

ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ
Глава 1: 15 – 17

15. Верни и за всяко приемане достойни са думите, че Христос Иисус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз.
16. Но затова бидох помилуван, за да покаже Иисус Христос в мене първи всичкото Си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за живот вечен.
17. А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог – чест и слава вовеки веков. Амин.

Евангелско четиво

ОТ ЛУКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
Глава 18: 35 – 43

35. А когато Той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше;
36. и като чу да минава край него народ, попита: какво е това?
37. Обадиха му, че Иисус Назорей минава.
38. Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме!
39. Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй ме!
40. Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато оня се приближи до Него, попита го:
41. какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам.
42. Иисус му рече: прогледай! твоята вяра те спаси.
43. И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.