Молитва на последните Оптински старци

Водещи новини Молитви
Сподели:

Господи, дай ми с душевно спокойствие
да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващият ден.
Дай ми всецяло да се предам на Твоята свята воля.
През всеки час на деня ме наставлявай и подкрепяй.
Каквито и вести да се получат през деня,
научи ме да ги приемам със спокойна душа
и с твърдото убеждение, че всичко е според Твоята свята воля.

Ръководи ме във всички мои дела, думи, мисли и чувства.
При всички непредвидени случаи не ме оставяй да забравя,
че всичко е изпратено от Теб.

Научи ме правилно и разумно да постъпвам с всеки член на семейството ми,
без да смущавам и огорчавам никого.

Господи, дай ми сили да понеса умората на настъпващия ден и всички събития през деня.
Ръководи моята воля и ме научи да се кая, да се моля,
да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам,
да благодаря и да обичам. Амин.