Верига на фона на залез слънце

Прошката е висша проява на милосърдие, която изцелява и освобождава

Благовестие Публикации
Сподели:

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Господ ни е дал една голяма власт – да прощаваме. Да си спомним словата на Спасителя: ,,На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат‘‘. Ако някой човек жестоко и несправедливо се отнесе към нас, то ние, християните имаме великото право да го спасим от заслуженото му наказание за вечността, от мъченията, от ада. Ето с каква власт ни е овластил Господ!

Това има и своето потвърждение у светите отци. Например св. Теофилакт Български в тълкуванието на думите на Спасителя: ,,Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето‘‘ (Мат18:18), отбелязва: ,,Ако ти, който си обиден, гледаш на този, който е постъпил с теб несправедливо като на митар или езичник, то такъв ще бъде той и на небето. Ако пък му разрешиш, т.е. простиш, то той ще бъде простен и на небето. Защото не само това, което прощават свещениците бива простено, но и това, с което са постъпили несправедливо към нас, ние свързваме или разрешаваме, ще бъде свързано или разрешено и на небето‘‘.

Ето колко високо е оценена нашата прошка! Какво повече от това можем да направим за нашия ближен?! Прощаването от все сърце е нашият най-голям дар към ближния ни. И Сам Господ Бог именно в прощението очаква да види, че сме негови ученици, очаква следвайки Го, да извършим този милостив съд над нашите ближни. Като им простим, все едно ги освобождаваме от вечни мъки. Разбира се, Страшния съд ще извърши Сам Господ, но в Промисъла Божий- колкото и поразително и ужасяващо да ни звучи, и нам ни е дадено да вземем участие.

Миналата неделя си припомнихме за съда Божий като съд над нашето милосърдие. Спомняте си как Господ каза, които сте били милостиви към едного от най-малките нашите братя като сте го нахранили, утешили, посетили в тъмницата или в болестта му, то сте го сторили на Самия Мен. И наградата за това е: ,,Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира‘‘ (Мат.25:34).

И обратно, за тези, които не са намерили в себе си това милосърдие, Господ изрича страшните думи: ,,Идете от Мене, проклети‘‘ (Мат25:41).

В нашия свят няма друга истинска милостиня, освен действеното милосърдие. А прошката е висша проява на милосърдие, която изцелява и освобождава!

Превод от руски език: Валя Марчелова