Отец Дончо изнася проповед в храм "Св. Атанасий"

Проповед в Неделя 15 след Неделя подир Въздвижение – на Закхея

Неделни проповеди
Сподели:

2021.01.31 – 10:30
(31 януари)

Автор: ставрофорен иконом Дончо Александров

„Няма как, когато човек е чистосърдечен, когато иска да срещне Бога, когато иска да повярва в Бога и осъществи тази среща с Него да не се промени. Няма как в човека да не възсияе любовта – любовта към Бога и към човека, такава, каквато вече я виждаме в Закхей, защото той не само обикна Господ, но обикна и своите ближни, които са в немощ.“

Чуйте неделната проповед тук:

Апостолско четиво

ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ
Глава 4: 9 – 15

9. Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане.
10. Затова се и трудим и укори търпим, защото се уповахме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на верните.
11. Поръчвай това и поучавай.
12. Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота.
13. Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и поучаване.
14. Не занемаряй дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството.
15. За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.

Евангелско четиво

ОТ ЛУКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
Глава 19: 1 – 10

1. След това Иисус влезе в Иерихон и минаваше през него.
2. И ето, някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек,
3. искаше да види Иисуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст;
4. и като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам.
5. Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти.
6. И той бързо слезе и Го прие с радост.
7. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: отби се при грешен човек.
8. А Закхей застана и рече Господу: ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно.
9. Тогава Иисус рече за него: днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама,
10. понеже Син Човеческий дойде да подири и да спаси погиналото.