Икона на Всички Светии

Св. апли Иродион, Агав, Руф и др.

Жития на светиите
Сподели:
8 АПРИЛ

В памет на светия наш отец Целестин, папа Римски

Този преподобен бил епископ на град Рим при император Теодосий Младши[1]. Отличавал се с високо съвършени живот и слово, за което се и удостоил да бъде избран за епископската катедра на Рим, след като починал папа Зосима и след него блаженият Бонифаций, приемникът на Инокентий Велики[2]. Като говорел и постъпвал във всичко съгласно с апостолското предание, Целестин в своите послания изобличил нечестивия Несторий, при което му съдействал и блаженият Кирил[3]. Като съставил и множество други достойни за памет словесни наставления, той мирно починал, като се преселил във вечния блажен живот, и тържествува в сонма на апостолите и отците [4].


Страданието на свети мъченик Павсилип

Свети мъченик Павсилип пострадал при император Адриан[5] по времето, когато Евтропийската провинция управлявал префектът Луций[6]. Отначало светецът бил отведен при императора и се обявил за християнин, заради което бил пребит с железни пръчки. След това го предали на съда на префект Преций, който дълго го убеждавал да принесе жертва на идолите, и като не успял, заповядал да го оковат във вериги и да го посекат с меч. Когато водели светия мъченик на смърт, той разкъсал веригите и избягал от стражата. Преследван от тях, той се молел Господ да приеме духа му. И станало по молитвите на светеца: по време на бягството той починал. Тогава дошли християните и с почести, като пеели псалми и свещени песнопения, тържествено погребали светото му тяло.


В памет на светите апостоли Иродион, Агав, Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий

Кондак на светите апостоли:

Били сте Христови ученици и най-свети апостоли, славен Иродионе, Агаве и Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий! Молете винаги Господа да прости съгрешенията ни на нас, които ви възпяваме.

Свети апостол Иродион[7], родственик по плът на свети апостол Павел, бил от киликийския град Тарс[8]. Той бил спътник и сътрудник на светите апостоли Петър и Павел[9] и от тях бил поставен за епископ на град Патара[10]. В сана на епископ свети Иродион дейно разпространявал християнското учение сред елините езичници. Тъй като свети Иродион обърнал към Христа мнозина от езичниците, юдеите от завист към този Божий служител се наговорили с идолослужителите елини, хванали светеца със сила и го предали на най-различни мъчения. При това едни немилосърдно биели светеца, други хвърляли по него камъни, трети го удряли с пръчки по главата. Един от мъчителите ударил светия с нож толкова силно, че той паднал като мъртъв; като помислили, че е умрял, мъчителите го оставили. Но светият апостол по Божията благодат останал жив и след това не малко се потрудил в Рим, проповядвайки словото Божие заедно със светия първовърховен апостол Петър. Апостол Павел, когато праща на Римляните посланието от Коринт[11], приветства в това послание и Иродиона, който тогава е бил в Рим заедно с апостол Петър: “Поздравете – казва той – сродника ми Иродиона”[12]. А когато свети апостол Петър бил разпънат, тогава и Иродион, както свидетелства Метафраст, заедно с Олимп[13] и много други вярващи бил посечен с меч[14].

Апостол Агав бил изпълнен с пророчески дар. За него се споменава в книга “Деяния на светите Апостоли”. Тук е казано, че когато от Иерусалим се събрали пророците в Антиохия, “един от тях, по име Агав, стана и предвести чрез Духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия”[15]. В Кесария[16] свети Агав предсказал на апостол Павел страданията, които ще го постигнат в Иерусалим, както разказва книга “Деяния на светите Апостоли”: “взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: това казва Дух Светий: така ще свържат иудеите в Иерусалим оня мъж, чийто е този пояс, и ще го предадат в ръце езически”[17]. Свети апостол Агав проповядвал за Христа в различни страни и мнозина от езичниците обърнал към Христовата вяра.

Свети апостол Руф, когото апостол Павел приветства в посланието към Римляните с тези думи: “Поздравете избрания в Господа Руфа”[18], бил епископ на град Тива, в Гърция[19].

Свети апостол Асинкрит, споменаван в същото това послание на апостол Павел към Римляните[20], бил епископ в Гиркания – област в Мала Азия.

Светите апостоли Флегонт и Ермий[21], споменавани в същото послание, били епископи: първият в тракийския град Маратон, а вторият в Далмация[22].

Всички тези апостоли от седемдесетте се подвизавали много, благовестейки Христовото Евангелие по цялата земя, като привели към Христа мнозина езичници. По различно време почти всички те били подложени и на различни мъки от страна както на иудеите, така и на елините, и като приели мъченически венец, със слава отишли при Господа.

В същия ден се празнува паметта на преподобния наш отец Нифонт, епископ Новгородски.

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Амин.


[1] Теодосий II Младши царувал от 408 до 450 г.

[2] Тук очевидно има грешка. Папа Инокентий заемал римската епископска катедра от 402 до 417 г., а след него били Зосима, от 417 до 418 г., Бонифаций I, от 418 до 422 г. и Целестин, от 422 до 432 г.

[3] През 430 г. след поместния римски събор, осъдил Несторий, Целестин написал послание на александрийския архиепископ Кирил, в което се казвало, че ако до 10 дни след получаване на посланието Несторий не признае вярата, която се проповядва в Рим и Александрия, ще бъде низвергнат и отлъчен. В същото време Целестин изпратил послания на Константинополската църква и на антиохийския архиепископ Иоан, в които изобличавал заблужденията на Несторий и ги известявал за осъждането, коего той ще получи, ако продължи да упорства. Целестин поръчал на Кирил да приведе в изпълнение присъдата като пълномощник на римския епископ.

[4] Кончината на преподобния Целестин била в 432 г.

[5] Император Адриан царувал от 117 до 138 г.

[6] Неправилно наречен евтропийски вместо европейски префект. Провинция Европа се намирала в Тракия, в североизточната част на Балканския полуостров.

[7] Свети апостол Иродион, както и останалите петима апостоли, е от групата на 70-те апостоли. Паметта им се празнува на 4 януари.

[8] Тарс – голям град в древността, в малоазиатската част на Киликия. И до днес са се запазили неговите руини.

[9] Виж житието им на 29 юни.

[10] Патара – голям търговски град в гръцкото кралство, на брега на залив.

[11] Коринт – прочут някога град в древна Гърция, разположен в югоизточната част на Коринтския залив между Йонийско и Егейско море. В Коринт през 58 г. апостол Павел написва Послание до Римляните.

[12] Рим. 16:11.

[13] Свети Олимп или Олимпан е един от 70-те апостоли. Паметта му е на 4 януари.

[14] Кончината на свети апостол Иродион била около 67 г.

[15] Деян. 11:27, 28. Действително по това време имало голямо неплодородие както в Гърция (по свидетелството на Евсевий, историк от IV в.), така и в Рим (по свидетелството на Светоний и Йосиф Флавий, историци от I-II в. от Рождество Христово). Император Клавдий царувал от 41 до 52 г.

[16] Кесария – палестински град на източния бряг на Средиземно море, построен от иудейския цар Ирод на мястото на древния град Стратон, наречен така в чест на кесаря Август.

[17] Деян. 21:11.

[18] Рим. 16:13.

[19] Тива – главен град в гръцката област Беотия.

[20] Рим. 16:14.

[21] Свети апостол Ермий от 70-те не трябва да се бърка с друг апостол от 70-те на име Ерм, който бил епископ в тракийския град Филипополи. Паметта на последния се празнува на 4 януари.

[22] Далмация – южната част на Илирия, граничеща на север с Панония, на запад с Италия и Адриатическо море.