Икона на срещата на Христос със Закхей

Господ ще дойде в нашия Йерихон, за да ни намери, както намери Закхея

Автор: Протоиерей Алексей Уминский

(Евангелие от Лука 19:1–10)

Предната неделя чухме Евангелието за изцеляването на Йерихонския слепец. Слухът за появата на Човека, Който може да лекува, ... 

Прочети още