Защо невярващите благоденстват, а за християните всичко е много сложно?

Благовестие Публикации
Сподели:

Митрополит Антоний (Паканич)

Удавало ли се ви е да постигнете лесно нещо в живота? Достигали ли сте до важна истина, без да сте се погрижили доста преди това?
Всъщност, най-добрите дела и постижения, които дават отражение върху целия по-нататъшен живот и дори за вечността, винаги се постигат с вървене по пътя на най-голямото съпротивление.

В Свещеното писание има място, където християните недоумяват защо мирските, невярващи люде процъфтяват, когато в същото време на християните им е много трудно и сложно.

Работата е в това, че християнинът е човек, който има срещу си реален и незаспиващ враг, желаещ убийства и разрушения. Харесва ли ни или не, но още със събуждането ни сутрин, ние поемаме курс на сблъсък с този враг, особено когато започнем да вършим добро дело.

И така, вярващите хора имат винаги един бодърстващ враг, който мечтае да ги унищожи! Съответно хората от света, които не вярват в Бог, не са под угрозата на дявола, защото вървят по своя широк път, по който врагът на християнството не им създава препятствия.

Врагът е заел сурова позиция срещу християните, но позицията на Бог, както към своите люде-християните, така и към всички останали, е любов и милосърдие! Неговото единствено желание е да прощава и милува. Бог не е враг на грешниците – Той е най-добрият им приятел.

Струва ни се, че съпротивата на Бог е присъща предимно на невярващите, които Му се противопоставят, но както показва опитът, такава може да оказват и най-близките до Бога – даже често тези, които са с теб от едната страна на барикадата. Понякога и всеки един от нас противостои на другите си събратя в извършването на добри постъпки.

Един от примерите за това е неделният ден! Той винаги ни се струва сложен. В този ден, като че ли ни е най-трудно да станем по-рано, за да не закъснеем за богослужението в храма. Мъжът и жената може да се скарат още от сутринта. Децата, като че ли повече от обикновено се разхленчват и то, в неподходящия момент. Такава е нашата борба! Врагът се опитва с всички сили да отклони семейството от отиване в храма и от запазване мира и спокойствието преди Причастие.

Иисус Христос е разпознавал действието на врага дори в своите ученици: „Махни се от Мене, сатана!“ казва Той на апостол Петър – същия, когото малко по-рано нарича крайъгълен камък на бъдещата Църква!

Когато Иисус Христос ни призовава да се кръстим, Той ни обещава Вечен Живот,но не и лек! Да следваш Христос, означава да вървиш по тесния път, изпълнен с най-големи препятствия.

Свещеното Писание ни предупреждава, че ще имаме скърби и във всичко, което правим, ще сме като на бой с врага. Не ни е казано да се устроим по-уютно, като се увием в топли одеяла, а ни е завещано да наденем военни доспехи! И не за комфорт, а за битка да сме готови – не само за големите и сериозните, но и за ежедневния бой!

„Облечете се във всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни“ (Ефес.6:11)!

Ако искрено сте решили да застанете на пътя на вярата и правенето на добро в името Божие, то всяко просто и обичайно нещо изведнъж ще се окаже за вас много сложно и трудно, но не се отчайвайте! Ако срещате съпротива, значи сте на правилния път! Бодърствайте, защото сте на правия път! И продължавайте да вървите по него!

Превод от руски език: Валя Марчелова