Житие на
Свети Атанасий Велики

Св. Атанасий е роден в град Александрия между 293 и 298 г. от родители християни. Като дете той е претърпял жестокото гонение на християните при император Диоклитиан в 303г.

Повече

 

 

Неделно училище
 

По традиция то се свиква всяка неделя след Светата Литургия. В него вземат участие деца с възрастовите граници от 4 г. до 11-12 г. Основната цел на Неделното училище е да запознае децата с истините на нашата православна вяра по разбираем и достъпен за тях начин. В рамките на една учебна година тематично това включва въпроса за същността на Бога, въпроса за Библията като въвеждащи теми, следвани от проблема за Сътворението и основните библейски събития, до раждането на Иисус Христос. Въпросите, свързани с Новия завет, следва да бъдат разгледани в курса на обучение в следващата учебна година.

Важно е да се отбележи, че освен дидактическата функция, която изпълнява, Неделното училище има и чисто педагогически и възпитателни цели, на които се обръща особено внимание. При разглеждането на отделните теми, децата са стимулирани да вземат активно участие с излагане на своята нравствена оценка. Прави се връзка с настоящата действителност и актуалните за тях проблеми. Усърдно се работи върху сформирането у децата на православния религиозно-нравствен мироглед.

Във връзка с големите християнски празници Рождество Христово и Възкресение Христово се организират тържества и децата се приканват да участват в някои традиционни религиозни практики, като например украсяването на Коледната елха, изготвяне на празнични картички, боядистане на Великденски яйца. Тези практики помагат на децата да се включват и приобщят трайно в живота на православната църква.


Неделно училище за деца от 6 до 13 год.

Неделя от 10.30 до 11.15 ч.

Програмата включва изучаване по важните събития от Стария и Новия Завет, по големите църковни празници, кратки понятия от богослужението.

Поклоннически пътувания, изучаване на църковни песни
 

 

Copyright © Храм Свети Атанасий Варна - Created & Powered by Studio IDA