Житие на
Свети Атанасий Велики

Св. Атанасий е роден в град Александрия между 293 и 298 г. от родители християни. Като дете той е претърпял жестокото гонение на християните при император Диоклитиан в 303г.

Повече

 

 

Жития на светци


Св. пророк Наум (VII в. пр.Xр.), Св. Филарет Милостиви († 792)
2010.12.01 - 09:00

(1 декември)
Памет на свети пророк Наум

Свети пророк Наум ­ един от дванадесетте така наречени ''малки'' пророци, произхождал от Галилея, от село Елкоша (поради това пророкът нарича себе си Наум Елкосенеца в кн. Наум.1:1, бел. ред.).

Основното съдържание на книгата на пророк Наум е пророчеството за падането и гибелта на НиневияРечник, предсказание за бедствията, които праведният Господ ще изпрати върху този град, и най-живо изображение на окончателното и пълно разрушение на този голям и добре укрепен град. Пророк Наум предсказва разрушението на Ниневия, като наказание за беззаконията й, и особено за разрушението на Израилското царство и за хулата на Сенахирим* срещу Иехова*. Така той повтаря страшното пророчество, което било изречено за Ниневия от пророк Иона (Иона 2:2); пророчеството на Иона за гибелта на Ниневия не било отменено, а само отсрочено.

* Асирийски цар, син и наследник на Салманасар, който разрушил Израилското царство.

** Иехова (на църковнослав. Сущий; Същият) - едно от Божиите имена. То сочи на самобитността, вечността и неизменяемостта на Божията Същност, и постоянно се употребява в Свещеното Писание за единия Истинен Бог.

Ниневийците, покаяли се за кратко време след проповедта на светия пророк, виждайки, че пророчеството не се е сбъднало върху тях, отново се обърнали към предишните си зли дела, с което прогневили Бога и оскърбили Неговото дълготърпение.

Поводът за това пророчество бил следният: когато войската на Сенахирим по чудесен начин била изтребена под стените на ИерусалимРечник и Сенахирим със заплаха се отдалечил, евреите, макар и да се радвали на това освобождение, се боели, че разгневен от неуспеха, той отново ще събере войска, по-голяма от предишната, и ще се върне, както заплашил, под стените на Иерусалим.

За да успокои и ободри еврейския народ, пророк Наум произнесъл своята реч. В нея той предсказал окончателната гибел на Ниневия, която ще бъде разрушена от бурното разливане на водите, а съкровищата на града ще бъдат разграбени и изтребени с огън.

Цялата книга на свети пророк Наум сама по себе си представлява последователно изложение на страшното Божие решение за гибелта на Ниневия за това, че от нея произлязъл замислилият зло против Иехова (тоест Сенахирим), а на Иудейското царство се предсказва освобождение от игото на Асирия.

След това следва описание на обсадата и самото разрушаване на Ниневия и накрая се обяснява, че Ниневия с пълно право е заслужила такава участ със своето идолопоклонство, и особено със своите разврат и вълшебство, чрез които е поробвала народите. Затова никакви средства за защита няма да я спасят и всички народи ще се радват, че са се избавили от такъв жесток притеснител.

Времето на служението на порок Наум се отнася към втората половина на царуването на Иудейския цар Езекия, тоест към 745­714 г. пр. Р. Хр. (след разрушаването на Израилското царство).

За другите обстоятелства от живота на пророка не се знае нищо. Според преданието, той починал на 45-годишна възраст и бил погребан в отечеството си.

© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите (''Четьи-Минеи'') на св. Димитрий Ростовски.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Житие на св. Филарет Милостиви

Св. Филарет Милостиви по своето голямо милосърдие в Църквата Христова много прилича на многострадалния Иов. Като него и той от висотата на завидно благосъстояние изпаднал в голяма бедност, но поради добродетелния си живот достигнал още по-голямо благоденствие.

Роден е в малоазийската област Галатия, но живял в съседната пафлагония, в селото Амния. Наследил от баща си голямо богатство, получил и богата зестра от жена си Теозва, той бил най-богатият човек в цялата област. Притежавал голям, обширен дом, нови, лозя, пчелини, стада едър и дребен добитък, много слуги.

Обхванат от изключително милосърдие към нещастните и бедните, той постепенно раздал всичко, което притежавал, докато довел семейството си до пълна нищета. Бивши негови приятели започнали да го подпомагат с подаяния, за да не гладуват жена му и децата му. На укорите от страна на семейството си той отговарял, че има скрито съкровище, което, като му дойде времето, ще се открие.

И ето, заженил се император Константин Багренородни, синът на императора Лев Хазар и императрица Ирина. Според тогавашния обичай били изпратени комисии по цялата Византийска империя, за да съберат най-красивите и най-умните девойки, от които царственият кандидат ще си избере бъдещата съпруга. Изборът паднал на Мария, внучката на Филарет от сина му Йоан – рядка по красота, скромност и мъдрост девойка. Тогава цялото семейство се преселило в столицата Цариград, където получило и къщи, и състояние далеч по-голямо от раздаденото на бедните. Така всещедрият Бог пребогато изплатил дадения на Неговите ''по-малки братя'' ''заем''. Милосърдният св. Филарет най-после открил на семейството си скритото съкровище, за което говорил по време на своята бедност.

Но и сега, като богат дядо на царицата, той поискал да му отделят от общото семейно притежание неговата част и всичко раздал на бедните, без да мисли за своите лични нужди. Не приемал дворцово облекло и служебни санове, а искал да му викат както дотогава Филарет Амниатски. Усетил края на живота си, той се прибрал в един цариградски манастир, Радолфия, където предварително изкопал гроба си. Преди да настъпи смъртта му, той в молитвено пророческо видение предсказал бъдещето на своите мъжки и женски внуци, като библейският патриарх Яков, и предал Богу дух на 90-годишна възраст. Така над него се сбъднали думите на Господа Иисуса Христа: ''Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани!'' (Мат. 5:7).

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

Информацията е взета от сайта www.pravoslavieto.com

 

Copyright © Храм Свети Атанасий Варна - Created & Powered by Studio IDA